Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Hans Hällman
Oklart ansvar. En damm i Aspnäs som saknar dammluckor hotar intilliggande åkrar. Då ingen ägare finns i livet menar Länsstyrelsen att de saknar möjlighet att ingripa. Foto: Bengt Östlund
Ägarlös damm hotar åkrar i Aspnäs

En övergiven damm utan ägare riskerar att skapa översvämningar av åkermark och byggnader i Aspnäs utanför Härnsösand. Eftersom dammens ägare är avlidna menar Länsstyrelsen att de saknar möjlighet att tillgodose lokalbefolkningens önskan om rivning. – Situationen är helt absurd, säger den oroade lantbrukaren Bengt Östlund.

Den småskaliga vattenkraften och tillhörande dammar ställer inte bara till det för vandrande fisk. Även lokalbefolkningen kan råka illa ut, inte minst när omoderna och dåligt underhållna dammar skapar översvämningar när vårfloden tar fart.
Särskilt hopplös tycks situationen vara i Aspnäs utanför Härnösand, där en vattendom från 1929 reglerar en damm som är övergiven och vars ägare är döda. Dammluckor saknas och vatten stoppas med plywoodskivor som förankrats i botten. Intilliggande åkrar riskerar att förstöras av de höga vattennivåerna och Länsstyrelsen i Västernorrland menar att de inget kan göra eftersom de inte har någon att rikta krav mot.

Foto: Bengt Östlund

Bengt Östlund, som driver lantbruk nära dammen, är en av många som är oroade och känner sig maktlösa.

”Det är helt sjukt att det inte finns någon myndighet som tar tag i problemet och river dammen”

– Situationen är helt absurd. Alla som jag pratat med tycker det är helt sjukt att det inte finns någon myndighet som tar tag i problemet och river dammen, och att man inte gjort det i förebyggande syfte för att förhindra att skador uppstår, säger han till Fiskejournalen.

Läs även inslag i P4 Västernorrland här.

Hans Hällman

 

Relaterad nyhet från din region
16 minuter sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta