Just nu:
Annons

Nyheter

2 veckor sedan Sverige Robert Westin
Alla intressenter kommer att få föreslå direktiv.
Alla intressenter får föreslå direktiv till Girjasutredning

Nu ska Girjasmålet omsättas i praktisk politik. En utredning ska tillsättas och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) lovar att alla parter ska få vara med och föreslå direktiv till utredningen.

Fiskejournalen rapporterade tidigare om att företrädare för Jägareförbundet och Sportfiskarna var orolig för att inte få vara med när Girjasdomen ska utredas.

Svenska samernas riksförbund har uttryckt önskemål om att bara företrädare för samiska grupper ska vara med.

Regeringen tillsätter en utredning med syfte att ändra rennäringslagen, så att den harmonierar med domen som högsta domstolen meddelade i januari i Girjasmålet. Då vann Girjas sameby över staten och har rätten till jakten och fisket på sina marker ovan odlingsgränsen.

Alla intressenter får delta

– Under hösten kommer vi att inrätta ett sakråd med alla berörda aktörer för att säkerställa att vi har en god dialog kring hur utredningsdirektiven ska se ut. Det är nu viktigt att alla intressenter får komma till tals och att vi gör en väl avvägd bedömning, säger Jennie Nilsson till TT.

Bland jägare och sportfiskare finns en oro över hur tillgängliga statens marker blir i framtiden.

Domen blir också väntas också bli vägledande för vilken bestämmanderätt andra samebyar har över jakt och fiske.

– Domen är väldigt komplex och griper över väldigt komplicerad materia. Men efter analys kunde vi konstatera att den kommer få konsekvenser för andra samebyar, för samer som inte ingår i samebyar och för medborgare som har intresse för fiske och småviltjakt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till TT.

Relaterad nyhet från din region
2 dagar sedan Sverige Anders Holm
Ulf Hemgren, Tomas Lennström, Stefan Hising, Joakim Olsson och Anton Hising försöker rädda laxar som blivit instängda. Foto: Joachim Eriksson
1600 laxar räddades i Älvkarleby

Ett åskoväder i slutet av juli fick en säkring i Älvkarleby kraftstation att slå ut, vilket ledde till att luckorna öppnades och Dalälvens leksugna laxar tog tillfället i akt att simma upp i fallet men för att sedan fastna i en stor grop. Då inleddes en räddningsinsats för laxarnas liv.

Omkring 15 personer – anställda, frivilliga och fisketillsyningsmän – drog igång en räddningsinsats för att fånga in och bära tillbaka de instängda fiskarna till älvfåran, enligt ett pressmeddelande från Vattenfall. Totalt kunde 1600 laxar, med en medelvikt på omkring 6 kilo och något exemplar uppåt 20 kilo, räddas under den två dagar långa, men tuffa, insatsen.

– I den första svängen bar vi dem i bärsäckar en bra bit ner från gropen ner till utloppsrännan och det är ett väldigt tungt arbete. I gropen kunde vi sedan lägga ut notvarpar som vi drog ihop. Det kunde bli uppåt hundra laxar i en sådan not som vi drog  de fem, sex metrarna  ner till ådran. Totalt kunde vi rädda 1600 laxar på det viset. Om några dagar ska vi ta ett nytt tag i gropen och se om det är några kvar, säger Joachim Eriksson som jobbar Vattenfalls fiskodling i Älvkarleby i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta