Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Ett isländskt företag ska ha mutat sig till fiskekvoter. Foto: Greenpeace
Beslut: Stopp för allt torskfiske kring Oslofjorden

Det är inte bara Östersjötorsken som kämpar för sin existens. Även torsken kring den norska huvudstaden är under stark press, och nu har det beslutats om torskförbud kring hela Oslofjorden.

Norska Fiskeridirektoratet försöker nu sprida budskapet om förbudet över hela Europa. Förbudet gäller innanför grunnlinjen från och med Telemark och till gränsen mot Sverige. Skulle någon råka fånga en torsk ändå, så uppmanas fångstmannen/kvinnan att kroka av den försiktigt återutsätta den i havet.

De nya direktiven gäller från och med 15 juni och under hela 2019, och omfattas av både sportfiskare och fritidsfiskare. Förhoppningen är att de nya reglerna ska bidra till att bygga upp torskbeståndet i Oslofjorden och längs Skagerrakkusten igen.

– Även vi som fiskar med spö och handsnöre ska vara vara med och ta ansvar när det är dåligt ställt med torskbestånden i Oslofjorden och Skagerrak. Vi fiskar på ett överskott som naturen producerar. När detta överskott inte finns, är det naturligt att vi avslutar fisket efter torsk. Vi uppmanar alla sportfiskare om att respektera fiskeförbudet, det tjänar både torsken och fiskarna på, säger Espen Farstad, som är informationschef vid Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Läs fler nyheter från Norge:

Norska kusten kokar av tobis – forskare förbryllade

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta