Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Mikael Frödin vid tillfället då han filmade laxodlingar utanför Alta, vilket han blev anmäld för.
Beslutet klart: Radioinslag om Mikael Frödin fälls inte

Här kommer ett glädjebesked för de som står bakom Mikael Frödin i kampen mot laxodlingsindustrin. Granskningsnämnden för Radio och TV friar SR P4 Uppland, som anmäldes av Norges Sjömatsråd efter en intervju med Mikael Frödin.

Det var 12 februari som programmet ” Morgon i P4 Uppland” intervjuade Mikael Frödin med anledning av dennes uppmärksammade kamp mot laxodlingsindustrin. Frödin gjorde bland annat uttalandet att ”Den norska odlingslaxen är det giftigaste livsmedlet som finns i butiken”.

Norges Sjömatsråd reagerade starkt och menade att Frödin fick komma med grova och osanna påståenden, och att dessa fick stå oemotsagda. Även dagen efter, 13 februari, diskuterades odlad lax i programmet, då Frödin och Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, debatterade ämnet. Även där ansåg Norges Sjömatsråd att programmet inte agerat opartiskt, och att Livsmedelsverket inte var rätt part för att kommentera anklagelserna från Frödin.

Granskningsnämnden anser dock inte att Norges sjömatråd var en sådan klart utpekad part för vilken programföretaget har en skyldighet att ge tillfälle till bemötande.

I beslutet står det:

”Inslagen strider därför inte mot kravet på opartiskhet i den delen. Nämnden konstaterar emellertid att Mikael Frödin i inslagen riktade långtgående anklagelser mot den norska laxindustrin, kritik som knappast kan ha varit oförutsedd av programföretaget. Enligt nämndens mening balanserade dock programledaren i tillräcklig grad den kritik som Mikael Frödin förde fram i inslaget den 12 februari, och toxikologen från Livsmedelsverket den kritik som Mikael Frödin förde fram i inslaget dagen efter. Inslagen strider därför inte heller i detta avseende mot opartiskhetskravet”.

Hela beslutet hittar du här!

Mikael Frödin glädjs över Granskningsnämndens beslut, och hans kommentar till Fiskejournalen direkt efter beskedet är:

– Att det är bra att näringen inte kan styra media i Sverige som de i mångt och mycket gör i Norge. Att belysningen av den miljövidriga odlingsnäringen måste trappas upp för att styra om den till ekologiskt långsiktigt bärkraftiga villkor, och det innan vildlaxresursen är helt utrotad.

Läs om rättegången mot Mikael Frödin:

Siffror vid Frödin-rättegången: 53 miljoner laxar dog i kassar

 

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Voice of the Ocean har teamat upp med Lasse Åberg för att sprida kunskap om Östersjön. Foto: Voice of the Ocean webb.
Ny satsning förmedlar kunskap om tillståndet i Östersjön

Undersökningen ’Svensk samhällsoro 2019’ visade att ’Försäkrad havsmiljö’ ligger i topp hos svenskarna oro inför framtiden. Trots detta har ämnet svårt att prioriteras i samhället. Detta vill stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) förändra.

I takt med människans utveckling prövas haven allt hårdare. Utfiskning, övergödning och farliga utsläpp är bland de stora frågorna. För att åstadkomma en förändring krävs en bredare kunskap och engagemang. Med det som målsättning grundades stiftelsen Voice of the Ocean.

– Jag har dykt i över 30 års tid och sett hur Östersjön förändrats. Med Voice of the Ocean vill jag samla det nätverk av kunniga dykare, filmare och forskare jag byggt upp till en gemensam kraft, säger Carl Douglas, grundare av Voice of the Ocean.

För att nå ut med budskapet har Voice of the Ocean i ett av sina första projekt valt att öka kunskapen kring viktiga havsfrågor. Det gör stiftelsen i ett samarbete med Lasse Åberg.

-Jag kan väl milt sagt säga att Östersjön ligger mig varmt om hjärtat då vi halvårsvis bor på östra Gotland. Det har varit både lärorikt och intressant att förmedla information om vårt kära hav, säger Lasse Åberg.

Lasse Åberg har skapat tio animerade kortfilmer som beskriver frågorna. Dessa leder tittaren vidare till voiceoftheocean.org där man hittar länkar till filmer med forskare och experter.

Syftet är att öka allmänbildningen och engagemanget i samhället för att på det viset ge havet en starkare och tydligare röst.

Länk: Här kan du se kortfilmerna om Östersjön.

Kort om stiftelsen

Voice of the Ocean grundades 2019. Initiativtagare är Carl Douglas, som i 30 års tid både dykt och engagerat sig i haven. Stiftelsen arbetar för en framtid där allmänhetens kunskap och intresse kring haven ger ett hållbart samspel mellan människa och hav.

Mer information om stiftelsen finns på voiceoftheocean.org.

Du kanske även gillar detta