Just nu:
Annons
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige
Lekande Gullspångslax i Klarälven: Sportfiskarnas undersökning har visat att Gullspångslax leker i Klarälven. Fotograf: Peter Belin
Bevis på lekande Gullspångslax i Klarälven

Vänern har flera unika lax- och öringstammar. Stora insatser görs för att förhindra korsning i strävan att bevara stammarnas genetiska särart. Nu har analys av tre laxyngel från Klarälven visat att korsning ändå tycks förekomma.
Sportfiskarna elfiskade i somras nedströms Forshagaforsens kraftverk i Klarälven. Kraftverket är det första vandringshindret för de lax- och öringstammar som förekommer i området. Här fångas fisk i fällor för att sorteras och i vissa fall transporteras vidare. Sportfiskarnas elfiske gav överraskande nog tre laxyngel vilket tyder på lyckad spontanlek nedströms kraftverket. Genetisk analys visade att två av ynglen var Gullspångslax och att det tredje sannolikt var en korsning mellan Gullspångs- och Klarälvslax.
– Det är omöjligt att bedöma hur stor påverkan denna spontana lek har på de olika laxstammarna. Bland annat för att det är svårt att bedöma produktionsyta, smoltproduktion och överlevnad. Men man kan konstatera att detta inte alls är bra för att bevara laxstammarnas genetik, säger Peter Belin, platschef på Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga.

Läs mer i Sportfiskarnas artikel här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige
I området kring Stavreströmmen lufsar det en björn just nu.
Varning för björn vid känd fiskesträcka

Gimån i Jämtland är en av landets mest populära fiskeälvar. Just nu är det inte bara ivriga flugfiskare som patrullerar längs stranden, utan även en björn.

Det är Övre Gimåns Fiskevårdsområde som skickar ut en varning till både fiskare och andra besökare i området. Det har nämligen påträffats färsk björnspillning efter den gula sträckan i Gimån nedströms Gimårasten, och björnen har även varit uppe vid sjönacken på den västra sidan.

”Var försiktig. För att minska risken för dig/er så lämna absolut ingen mat framme vid vindskydden eller på annat sätt så att björnen får vittring på det. Rapportera till oss om du ser något”, hälsar Övre Gimåns Fiskevårdsområde.

Tillsynsperson den här helgen är Hans Nordin och han nås på 070-380 48 75. Nästa vecka är det Staffan Nilsson som har fisketillsynen, 070–1303844.

Du kanske även gillar detta