Just nu:
Annons

Nyheter

5 månader sedan Sverige Anders Lundin
Det är slut på fisket i populära Bjeveröds Sportfiske. Nu svarar markägaren på kritiken. Foto: Tomas Härstedt/Bjeveröds Sportfiske
Bjeveröds sportfiske: Så svarar markägaren på hårda kritiken

Fiskejournalen berättade förra veckan att Bjeveröds sportfiske tvingas lägga ned sin verksamhet, efter att de inte lyckats hitta en lösning med markägaren Stiftelsen Skånska Landskap. Fallet har fått stor uppmärksamhet och lokala sportfiskare var mycket besvikna. Nu svarar markägaren på kritiken.

Charlotta Kabo Stenberg, vd för Stiftelsen Skånska Landskap, anger följande anledning till varför fisket inte kan fortsätta:

 ”Vi tycker det är väldigt tråkigt att våra goda ambitioner kring området fått en sådan negativ uppmärksamhet. Vi har förståelse för att entreprenören är besviken över att inte kunna fortsätta med sin verksamhet. Detta kommer dock inte som någon överraskning för honom då diskussioner om detta har förts med honom i flera år. Stiftelsen Skånska Landskap har ett tydligt syfte att främja det breda friluftslivet för alla skåningar. I vårt uppdrag ligger att tillgängliggöra mark för friluftsliv men även att arbeta med utomhuspedagogik samt natur- och miljövård. Bjeveröd ingår i ett stort strövområde, Fulltofta, omfattande drygt 2 000 hektar. Bjeveröd är en av områdets angöringspunkter där vi särskilt satsat på att tillgängliggöra området för alla. Under 2019 rustade vi upp ca 1 km lång träspång vid Fiskestigen för att äldre och handikappade lätt ska kunna röra sig i området. Vi har även planer att utveckla naturvärdena som finns i vattensystemet genom att göra miljön mer ”naturlig” och hoppas på sikt kunna koppla ihop dammarna med det större vattensystemet som via Kvesarumsån sammanbinder Kvesarumssjön med Ringssjön. Flera åtgärder planeras tillsammans med Länsstyrelsen med hjälp av konsulter inom området. Vi vill gynna den biologiska mångfalden och gynna miljön i ån och i vattensystemet som helhet. Tyvärr är inte detta förenligt med en ”put and take” verksamhet. Angående ”chockhöjningen av arrendet” så var det visserligen en dryg fördubbling av avgiften, men från blygsamma 2000 kronor per år till 5000 kronor per år.

Svar på replik från Conny Lack, Bjeveröds sportfiske:

”Jag är inte besviken över att det är uppsagt. Det är HUR man sagt upp det. I avtalet står där att det skall sägas upp skriftligen innan den 1 juli varje år, dvs ett halvår innan avtalet löper ut annars rullar det vidare ett år i taget. Detta har ej skett. Jag bad uttryckligen om en skriftlig uppsägning. Denna kom i början av december. Sedan den nya omorganisation som skedde runt 2016 så hade jag ett möte med dem där de lovade mig ett mångårigt arrendeavtal och två större satsningar till Bjeveröds sportfiske. De ville att vi som företag skulle växa och få ett vinstdrivande företag. Detta hände inte heller. För övrigt så fram till 2016 har jag haft en fantastisk bra kommunikation och samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap”.

Läs nyheten om Bjeveröds Sportfiske:

Bjeveröds Sportfiske läggs ned efter flera motgångar

 

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Robert Westin
Stören är mycket ovanlig i svenska vatten. Foto: Lena Palm.
Sensationellt fynd av rysk stör

Den 24 juni gjorde Lena Palm och Tomas Torvaldsson en märklig upptäckt när de vittjade sina flundragarn. Fyndet gjordes på sex-åtta meters djup i Sandvik, strax utanför Tärnö i Karlshamn.

I nätet fanns en ovanlig fisk som de bedömde som en stör. Den var cirka 50 centimeter lång och vägde uppskattningsvis 1,5–2 kilo. Efter bild- och videogranskning så kunde forskaren Jörn Gessner konstateras att det var en rysk stör, Acipenser gueldenstaedtii, rapporterar P4 Blekinge.

Den ryska stören är ovanlig i svenska vatten. Den har endast observerats ett fåtal gånger i Västerhavet samt längst efter de södra kusterna. Arten har sin naturliga utbredning i Kaspiska- och Svarta havet inklusive dom tillrinnande floderna.

– Rysk stör är en extremt sällsynt gäst i svenskt vatten med endast ett fåtal tidigare fynd, säger Markus Forslund, avdelningschef på Natur & Klimat på Länsstyrelsen Blekinge.

Den ryska stören uppträder dock ibland i andra europeiska vattendrag, oftast på grund av rymning eller avsiktlig utplantering.

Stören som Lena och Tomas fångade släpptes tillbaka i vattnet igen, så den kunde simmade vidare på nya äventyr.

Du kanske även gillar detta