Annons
Dokumentärfilm väcker viktiga frågor om Vättern | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Robert Westin
Filmen Vättern under utan lyfter många viktiga frågor. Foto: Skärmbild.
Dokumentärfilm väcker viktiga frågor om Vättern

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Filmen ”Vättern under ytan” sätter fingret på hur politiker och myndigheter tillåter industrin att släppa ut föroreningar i Sveriges största dricksvattentäkt.

Vättern är Sveriges näst största insjö. Den är långsmal och djup, belägen i södra Sverige. Den stora insjön är Europas sjätte största insjö.

Vättern är viktig för alla som bor runt sjön. Bland annat så fiskar vi, åker båt, paddlar och dricker vattnet från sjön.

Idag får cirka 500 000 människor sitt dricksvatten från insjön. I framtiden så kan så många som 2,5 miljoner svenskar ta sitt dricksvatten från Vättern.

Detta leder till många viktiga frågor och en av dom är hur mår egentligen Vättern? Dokumentärfilmen Vättern under ytan visar på ett skrämmande sätt hur vi misshandlar en av Sveriges viktigaste vattentäkter dess vattenlevande djur, fiskar och organismer.

Kjell Andersson jobbade som forskningsingenjör vid Lunds tekniska högskola från 70-talet fram till 2015. Han är en expert inom ämnet och troligt en av dom som har mest undervattensfilm av alla i Sverige.

– Det jag är ute efter är att vi måste få bort utsläppen. Ingen vet hur många utsläpp som vi har. Detta är ett fenomen har pågått under minst 100 år. Vi har duktiga forskare i Sverige och vi måste satsa mera på reningsteknik, säger Kjell Andersson till Fiskejournalen.

Utsläppen av farliga ämnen som läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, kemikalier och nedskräpning är ett hot mot Vättern och vårt dricksvatten vilket även i förlängningen kan riskera människans hälsa.

– Jag vill att vi skall få en vattenminister i Sverige efter som att vatten är det viktigaste vi har. Utan rent vatten så kommer vi inte att klara oss, avslutar Kjell Andersson.

Se dokumentärfilmen ”Vättern under ytan” här.

Relaterad nyhet från din region
22 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta