Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Högsta Domstolen gav Girjas sameby rätt till fjällfisket, men däremot kanske inte lokala fiskare får gynnas. Foto: Anders Lundin
Dom i dag: Girjas sameby vinner striden om fjällfisket

Nu har domen i den uppmärksammade och nationellt intressanta Girjas-rättegången fallit. Domen ger Girjas sameby – och inte staten – rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen.

Domen kan få stora konsekvenser när det gäller hur fisket i fjällen kommer att bedrivas i framtiden.

Girjas sameby hade begärt att Högsta domstolen skulle slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på urminnes hävd. Staten har motsatt sig detta. Högsta domstolen har nu kommit fram till att samebyn alltså har ensamrätt på grund av urminnes hävd.

Denna dom kan bli prejudicerande när det gäller andra samebyars rätt till jakt och fiske. Fiskejournalen återkommer med fler artiklar i ämnet, med bland annat kommentarer från samiska företrädare.

Läs om reaktioner efter domen:

https://www.fiskejournalen.se/same-efter-girjasdomen-det-har-kan-bli-battre-for-fiskare/

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta