Just nu:
Annons
Västkustens arter försvinner snabbt

Västkustens arter försvinner snabbt

Över hälften av arterna i Skagerrak och Kattegatt verkar ha försvunnit på knappt hundra år, visar en unik inventering längs västkusten.Den dystra upptäckten gjordes i samband med att Göteborgs universitet, Göteborgs naturhistoriska museum och Svenska artprojektet...
Omfattande biotopvård i Ljungan

Omfattande biotopvård i Ljungan

Jordbruksverket stöttar Sundsvalls kommun i deras arbete med att förbättra lekmiljöerna för Ljungans lax- och havsöringsbestånd. Åtgärderna utförs på sju sträckor och ska även gynna sportfisketurismen.Projektet Biotopvård Ljungan har redan påbörjats och i förra veckan...
Forskare vill förbättra vattenkraften

Forskare vill förbättra vattenkraften

Vad blir de ekologiska effekterna om ett kraftverk rivs? Och hur påverkas fisken av ”fiskvänliga” turbiner? Det ska forskare från Karlstads universitet ta reda på genom två parallella studier i Mörrumsån och Emån.Om vattenkraften är här för att stanna så måste den bli...
Länsstyrelsen i Kalmar styr upp vattenkraften

Länsstyrelsen i Kalmar styr upp vattenkraften

Länsstyrelsen i Kalmar län träder fram och tar ställning kring vattenkraft och saken är glasklar – man vill gynna den biologiska mångfalden och sportfisket i länet. Bland annat innebär ställningstagandet att ingen utbyggnad eller återuppstart av vattenkraftverk eller...

Satsning på biologisk mångfald får tummen upp

Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringen beslutade nyligen om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka biologisk mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster till 2020.De nya etappmålen omfattar bland...