Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
EU-pengar till norrlandsvatten

300 vandringshinder skall bort i Norr- och Västerbotten.

EU-kommissionen har beviljat drygt 4 miljoner euro till naturvårdsprojektet ReMiBar. Syftet med projektet är att minska antalet vandringshinder i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten orsakade av trummor och dammar.
Projektet, som startade den 1 september och ska pågå under fem år, är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Trafikverket är projektägare men i samarbetet ingår även länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, Holmen Skog, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten.
Arbetet sker inom Natura 2000-vattendrag och målet är att öka förutsättningarna för de utpekade arterna lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer. Totalt ska drygt 300 vandringshinder undanröjas.
De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.
– En viktig del av projektet är också den informations- och utbildningsinsats som vi kommer göra, säger Niklas Kemi, miljöspecialist på Trafikverket.

I den ingår bland annat att anordna utbildningar, seminarier och exkursioner riktade mot entreprenörer, väghållare, markägare,  myndigheter med flera för att undvika att vandringshinder uppstår i framtiden. Projektet kommer också att bygga upp demonstrationsytor i både Norrbotten och Västerbotten för att visa på hur man kan bygga så vandringshinder undviks.
Vill du lära dig mer om vandringshinder och vattenkraft? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Sportfisket är nu godkänt för friskvårdsbidrag. Foto: Robert Westin.
Sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

Efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen så konstaterar nu Skatteverket att sportfisket också är godkänt för friskvårdsbidrag.

Nu utökas aktiviteter som kan bekostas av friskvårdsbidraget. Dom nya domarna innebär att sportfiske och andra naturupplevelser ingår. Bidraget kan användas för startavgifter i fisketävlingar, hyra av fiskeutrustning, kursavgifter och fiskekort.

– Äntligen! Att sportfiske är en friskvårdsaktivitet har det aldrig varit någon tvekan om för oss 1.6 miljoner svenskar som fiskar varje år. Det är nu mycket glädjande att äntligen få beskedet att kostnaden för fiskekort är berättigade till bidrag, säger Thomas Abrahamsson som driver iFiske.se, till Fiskejournalen.

Nytt är också att mer avancerade kurser ingår. Att deltagaren tränar sina färdigheter är inget hinder för skattefritt friskvårdsbidrag, så länge aktiviteten också ger motion. Det är inte heller något hinder att det krävs särskild utrustning, om den går att låna eller hyra.

– Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Nu gäller det även fritidsaktiviteter med inslag av motion. Det centrala är att motion skall ingå. Om man hyr en fiskeguide för ett fiske i fjällen så ingår motion efter som att man vandrar efter vattendraget. Men om man hyr en fiskeguide där man sitter i en båt en hel dag så är min bestämda uppfattning att motion inte ingår och då kan man inte heller använda friskvårdbidraget, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till Fiskejournalen.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Det kan heller inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand, alltså om man organiserar fisket själv. Men om man köper en organiserad aktivitet där motion ingår så får man använda friskvårdsbidraget, till exempel vid en fiskekurs eller ett guidat fiske där vandring ingår.

Du kanske även gillar detta