Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Fiskejournalen
EU sviker Västsahara

Än en gång sviker EU det lidande västsahariska folket. Genom att förlänga fiskeavtalet med Marocko sanktionerar EU åter den pågående ockupationen och bryter mot internationell rätt.
Sedan årtionden ockuperar Marocko Västsahara – och världens mäktiga gör inget åt saken. Fördömanden och meningslösa resolutioner hjälper inte det västsahariska folket, som till stor del befinner sig i flyktingläger i grannländerna.
Att EU håller en så låg profil beror säkert på det lönsamma fiskeavtalet med Marocko. Europeiska fiskare tjänar grova pengar på att fiska i de västsahariska vattnen. I det här rovfisket deltar även svenska fiskefartyg, vilket framgick av SVT:s Uppdrag granskning i fjol.

När det nu var dags att skriva om fiskeavtalet mellan EU och Marocko fanns alltså möjligheten att sätta press på ockupanterna. Men EU låter, som så ofta, de ekonomiska intressena gå före mänsklig hänsyn. EU-kommissionen har föreslagit att fiskeavtalet ska förlängas med ett år. Under  detta år ska EU analysera om det nuvarande avtalet kommit befolkningen i det ockuperade Västsahara till del…
Svenne Andersson

Europeiska trålare får fortsätta att fiska i ockuperade vatten utanför Västsahara. (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
25 minuter sedan Sverige Robert Westin
Sportfiskarna tydligör organisationens ställning kring sillfisket i Östersjön. Foto: Sportfiskarna
Sportfiskarna uttalar sig med anledning av MSC-certifieringen av sill och strömming i Östersjön

Igår rapporterade Fiskejournalen om den kritiserade MSC-certifieringen av sill och strömmning i Östersjön. Nu har organisationen Sportfiskarna uttalat sig i frågan.

Uttalande med anledning av MSC-certifieringen av sill och strömming i Östersjön som idag blivit känd:

– Sportfiskarna har under många år arbetat för att flytta ut trålgränsen och vi har tydligt uttryckt vår kritiska hållning till det storskaliga pelagiska fiske som nu bedrivs i Östersjön på sill och strömming. Pelagiskt fiske är inte i sig nödvändigtvis negativt för fiskbestånd men just det aktuella fisket i Östersjön påverkar, av allt att döma, de kustnära bestånden och den ekologiska balansen i Östersjön på ett klart negativt sätt, säger Joakim Ollén, Sportfiskarnas förbundsordförande, och Sten Frohm, generalsekreterare, i ett gemensamt uttalande.

De avslutar med att bekräfta;

– Våra krav på en utflyttning av trålgränsen och införande av fredningsområden i Östersjön kvarstår!

Du kanske även gillar detta