Just nu:
Annons

Nyheter

5 månader sedan Sverige Anders Holm
Nu utreder man för en sanering av Viskan kring Borås. Foto: Getty Images
Fiskarna i Viskan ska få det bättre

Bottnarna i Viskan ruvar på stora mängder föroreningar, nu får Borås Stad närmare 14 miljoner från staten för att kunna förbereda arbetet med att städa upp gifterna. 

Totalt rör det sig om runt 240 000 kubikmeter förorenade bottnar i Viskan, som under 1900-talet fick ta emot stora mängder föroreningar i form av krom, zink, koppar, bly, kvicksilver, dioxiner, DDT/DDE med mera. Av bara krom och kvicksilver beräknar man att det rör sig om 30 ton respektive 250 kilo.

Men en framtida sanering av Viskan börjar komma allt närmare, och nu har det alltså tillförts mer pengar för att utreda hur vattendraget ska saneras. Förutom åfåran uppges Guttasjön och Rydboholmsdammarna vara värst drabbat. Efter utredningarna är nästa steg att städa upp och återskapa en god miljö för fiskar och bottenlevande djur nedströms Borås, men det är oklart när saneringen  kan inledas.

– Det känns positivt att vi nu kan påbörja det här. Saneringen av Viskans bottensediment är ett viktigt arbete som vi är politiskt eniga om, säger kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) på Borås Stads hemsida.

Utöver 14 miljoner från Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket bidrar Borås Stad med 5 miljoner samt fem privata företag med totalt 1,5 miljoner.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta