Annons
Karpskolan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Karpskolan

Karpskolan, del 1

Hajar du mest så fångar du flest!

Av John B Eriksson

Det är dags för skolstart. Fiskejournalens stränge magister är biologen och karpfantasten John B Eriksson och till sin hjälp har han karpklubbens ordförande Mikael Sandström. Tillsammans guidar de dig genom karpfiskets grunder i en fullspäckad artikelserie. Välkommen att slå dig ner i skolbänken!

Det är inte bara mängden kunskap som avgör hur framgångsrik du blir som karpfiskare. Det är vilken typ av kunskap du har och hur du lyckas använda den i praktiken. Vägen dit kan vara olika lång, men hur väl du når ditt mål är nästan alltid direkt kopplad till arbetsinsatsen. Ur den aspekten skiljer sig inte karpfiske från någonting annat. Karpfångster som du bara drömt om kan bli verklighet. Och eftersom det skapats mängder av karpvatten i Sverige under senare år kan drömfisken vara inom närmare räckhåll än du tror!
När karpfebern slog till på bred front i Sverige i början av 1990-talet var kunskaperna relativt små. Det var alltså svårt att dra korrekta slutsatser om karpars livsföring. Därför användes ofta internationell metodik – framförallt den engelska – som främst byggde på fiske efter antingen exceptionellt misstänksamma fiskar, eller fiske efter karpar som levde onaturliga liv i onaturliga vatten.
Direktöversättningarna resulterade visserligen ibland i riktigt många i fångade karpar, men också i mängder av felaktiga strategier och onödiga trasselhärvor.

Få karpen att hitta betet

Förståelsen för att de internationella fiskemiljöerna inte hade så mycket med svenska karpvatten att göra ökade med tiden. Karpen var kanske inte sjukligt misstänksam av naturen. Kanske var den istället en nyfiken varelse? Många gjorde helt om i sitt fiske. Istället för att som många engelsmän lägga fokus på hur karpen suger i sig bete och krok, så sattes fokus på att få karpen att hitta betet. Med det ökade fångsterna.
Det spelar ingen roll hur avancerade tackel och dyra beten du fiskar med om betet är placerat på fel ställe. Istället för att lägga krutet på avancerade tackel – för fiske efter karpar med beteenden som vi ytterst sällan påträffar i Sverige – tänker vi titta närmare på karpens livsföring och den miljö de vistas i.
Vi kommer att gå igenom hela kedjan av det du behöver kunna, allt från val av vatten och fiskeplats tills karpen slutligen återbördas till sitt rätta element. Vi vill ge dig en helhetssyn på karpfisket. Och i varje avsnitt får vi expertkommenterar från Svenska Karpklubbens ordförande Mikael Sandström. Målet är att du som redan är karpfiskare ska hitta ny inspiration och nya kunskaper, och du som är nybörjare ska när våren kommer – ha fått tillräckligt med baskunskap för att kunna fånga dina första karpar.

Låt livsföringen styra

Över: Micke siktar mot mäskplatsen. Genom övning och erfarenhet är det ingen större match att hamna precis där man önskar.Under: Mäskning är en viktig del inom karpfisket. Men gör det inte mer invecklat än vad det är. I svenska vatten hanflar det oftast mer om kvantitet än kvalitet

Ett lyckat karpfiske börjar oftast innan påbörjat fiske. Framförallt handlar det om tre saker: Rätt val av tidpunkt, rätt val av fiskeplats och att få fisken att äta på fiskeplatsen. I teorin är det här naturligtvis mycket enklare än i verkligheten – där du bara har möjlighet att fiska vissa tider, som helger, semestrar eller någon morgon i veckan. Men oavsett, för att kunna göra bästa möjliga val måste du ha kunskap om karpens livsföring.
Karpar är nyfikna, värmeälskande fiskar som främst är aktiva under vår, sommar och höst i Sverige. De uppträder tidvis i mindre stim, ibland ensamma. Ofta påträffas de där vattnet är som varmast och där det finns mat och skydd, som i tät vegetation. Den huvudsakligen delen av födan intas på bottnarna som de med stor intensitet kan dammsuga i jakt på insekter, kräftdjur, snäckor och musslor. Det är därför bottenmete är den vanligaste fiskemetoden efter karp.
Att de är värmeälskande tolkades förr som att högsommaren var den bästa perioden för karpfiske. Så är nödvändigtvis inte fallet. Vår och höst har generellt visat sig vara bättre i många vatten. Bästa tiden behöver således inte sammanfalla med den period då födointaget är som störst. Karpar är också – till skillnad mot vad många ansåg förr – aktiva under hela dygnet.

 Val av vatten och fiskeplats

Under senare år har vi i Sverige förstått att uteblivna framgångar främst berott på att det funnits för få fiskar i våra vatten – inte på att vi använt tackel som karparna genomskådat genom ­kniv­­skarp analytisk förmåga.
När du har valt ut ett vatten med tillräckligt mycket karp, så är nästa steg att välja fiskeplats. Allra bäst är naturligtvis att fiska på karparnas naturliga födoplatser, men många gånger är det svårt att förstå var de är. Du kan dock använda olika ledtrådar för att försöka att lista ut var de befinner sig. Leta efter strukturer som kan tänkas attrahera karp – till exempel näckrosbälten, som ger skydd och mat, eller nedfallna träd, stenar och stockar.
I vatten med begränsad näringsmängd och kraftigt varierad topografi är det lättast att hitta fiskarna eftersom strukturer där är tydligast. I ­närings­rika vatten med få förändringar vad gäller djup är det svårast, eftersom miljön är så likartad och hela vattnet kan vara överfyllt av strukturer.
När du har lokaliserat en fiskeplats så finns det också vissa små områden som är bättre att fiska på än andra. Det kan vara fläckar som har hårdare botten och som håller attraktiv bottenfauna, eller plättar som helt saknar undervattensvegetation. Visserligen kan karpen med sitt utmärkta luktsinne ändå kanske att hitta krokbetet. Men att hitta dessa fläckar kan vara den lilla avgörande pusselbiten för hur effektivt betet presenteras − och därmed om du kommer att få napp eller inte.

 

 

Vattenlösliga så kallade PVA-påsar har blivit omåttligt populära inom karpfisket då de ger möjlighet till mäskning med exempelvis boilies exakt vid krokbetet.

 

Mäskning ökar matlusten

När du valt fiskeplats ökar dina chanser att nå framgång rejält om du har förståelse för vilka hinder och möjligheter som du kan ställas inför. De insikterna ligger nämligen till grund för din fiskestrategi.

Det kanske tydligaste strategiska valet – förutom val av plats – är mäskningens vara eller icke vara, och hur mäskningen ska genomföras om du väljer att mäska. Mäskningens främsta roll är att stimulera fisken att äta den föda du erbjuder på din utvalda plats. Du kan dela upp den i förmäskning, innan ett fisketillfälle, och underhållsmäskning, under fisketillfället.
I vissa situationer är förmäskning en förutsättning för att ha en rimlig chans. Vid andra tillfällen tycks den inte ha någon nämnvärd effekt. Förenklat kan sägas att effekten av mäskningen ökar ju närmare en naturlig födoplats den sker och ju färre som fiskar i vattnet.
Med mäskningen kan du nämligen – åtminstone tidvis – förändra fiskars naturliga födovanor genom att erbjuda mat med viss regelbundenhet, som till exempel varannan dag i samband med gryningen. Detta kan skapa rutiner hos fiskarna att äta just vid den tidpunkten på dygnet. Lyckas du, ökar oddsen markant att fånga bra med karpar på en begränsad tid!
Vanligtvis ingår det tilltänkta krokbetet i mäsket, vars mängd och typ beror på vilka andra fiskarter, och mängden av dem, som finns i vattnet. Braxnar och sutare är ofta storkonsumenter av karpmat och finns de i större antal kan de göra en mäskningskampanj till en kostsam historia, speciellt om du fiskar med dyra märkesprodukter. Lyckligtvis finns numer gott om pellets, hundfoder och partikelbeten som både är bra karpmat och billigt. Att locka in braxnar och sutare till fiskeplatsen är emellertid ingen nackdel. Ätande braxnar och sutare lockar ofta nyfikna karpar.
Underhållsmäskning syftar till att få karpar att stanna kvar och äta kring krokbetena i samband med fisket.

 

Att mäska på ett ställe där karparna inte rör sig blir inte framgångsrikt, hur exklusivt mäsk du än använder. Här har Micke sikte på en vasskant där han tror karp patrullerar.Under: Betena är utlagda och Micke justerar nappindikatorerna. Nappet kan komma vilket ögonblick som helst.

 

Oändliga möjligheter

Variationerna och möjligheterna med mäskning är oändliga. Det finns olika framgångsrika metoder och tekniker i olika vatten. Syftet är alltid detsamma: Att bana väg för nappet. Och det är här vi tar vid i nästa lektion av karpfiske­skolan.

5 frågor till Mikael Sandström

Är karpen en smart fisk?
− En karp, liksom andra fiskar, styrs av att hitta mat, undvika faror och leka. Längre än så tror jag inte deras intelligens sträcker sig. Efter att ha blivit krokade flera gånger under en säsong kan de helt klart bli försiktigare. Men jag tror absolut inte att denna osäkerhet innebär att de får ”infraröda glasögon”, alltså att de kan se huvudlinan eller vilken färg sänket har mitt i natten. Däremot kan det nog vara så att vissa individer tidvis slutar att äta på en plats där de blivit krokade förut.

Många byter exempelvis tafsmaterial när det inte nappar. Är det ett bra tips?
− Nej, avancerade och tillkrånglade tackel fångar inte fler karpar.
Hur viktigt är det att försöka förstå hur karpar i en sjö lever och påverkas av fiske för att bli framgångsrik i sitt fiske?
− Det är helt avgörande för att fånga mer än om du bara förlitar dig till turen.
Hur stor vikt lägger du vid mäskning?
− Oftast mycket stor vikt. Om det är möjligt försöker jag mäska från båt för att få precision. För att inte bränna för mycket pengar mäskar jag mycket med fodermajs, Frolic och pellets, men även med boilies. Har jag nära till vattnet försöker jag mäska varje dag. Om jag har några mil att åka mäskar jag mindre ofta men betydligt kraftigare.
Vilken typ av bottnar vill du ha helst ha ditt krokbete på?
− Hård, ren botten, nära växter om det finns. Annars något som avviker från omgivningen, till exempel en liten djupskillnad, ett par näckrosblad eller kanske en sten.

 

Kom ihåg!
Även om karpfiskeskolan ska lära
dig  att maxa ditt fiske, så handlar karpmete inte bara om att fånga mest och störst fisk. Ibland kan du faktiskt välja en fiskeplats som kanske inte är den bästa, men som gör fisket bekvämare och mer njutningsfullt!

Veta mer?
Svenska karpklubben vet allt och lite till när det handlar om karpfiske i Sverige. För mer information: www.svenskakarpklubben.com