Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Ska det bli förbjudet att ta hem fiskfiléer från Norge? Foto: Buboadventure
Fiskstopp vid gränsen – förslag som sågas av förbund

Förslaget om att förbjuda utförsel av norsk fisk väcker debatt – inte minst inom Norges egna gränser. Norges jägare- och fiskeförbund NJFF går nu emot regeringens förslag om kraftigt skärpta regler.

Norska regeringen har väckt ett förslag om att förbjuda turister att ta med sig fångad fisk hem från landet, med anledning av att smugglandet över landsgränserna har ökat i takt med fisketurismen. Motiveringen sägs vara att det skadar den norska fiskeindustrin rejält.

Det ligger bland annat ett förslag om att det ska bli förbjudet att föra egenfångad filead fisk över gränsen.

Under 2018 sänktes gränsen för hur mycket fångst som får föras ut ur Norge. Gränsen är numera tio kilo, med undantag för registrerade verksamheter, exempelvis sportfiskecamper, då 20 kilo får föras ut. Även bötesbeloppet höjdes till 200 norska kronor per kilo.

NJFF säger nu nej till regeringens resonemang, och menar att utförselreglerna inte bör ändras.

– Det är riktigt att begränsa hur mycket fisk det får föras ut ur landet, men att sätta gränsen till noll för vanligt folk gör mer skada än nytta. Vi får inte hamna i en situation där vi straffar den laglydiga majoriteten i jakten på att sätta dit den olagliga minoriteten, säger Øyvind Fjeldseth som är fiskekonsulent på NJFF.

De efterlyser istället ett arbetssätt där fisketuristerna får bättre information kring fiskeregler och utförselregler, i hopp om att det ska ge ett bättre resultat än ett förbud.

Läs om mer konflikter:

https://www.fiskejournalen.se/foreningar-far-hard-kritik-for-angeldonstavling/

 

Relaterad nyhet från din region
1 dag sedan Sverige Robert Westin
Avvecklingen av Mariebergs kraftverk direktsändes. Foto: Älvräddarna.
Nu är Mariebergs kraftverk rivet

Den 1 juli revs Mariebergs kraftverk som låg i Mörrumsån. Händelsen livesändes och mitt under rivningen så sågs laxar vandra förbi i den nyöppnade älvfåran.

För några veckor sedan rapporterade Fiskejournalen att rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrums ån skulle rivas i direktsändning. Människor från hela världen följde avvecklingen av kraftverket med stort intresse genom ett webinar som organisationen Dam Removal Europe organiserade. Bland annat medverkade Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

– Det är själv klart jättebra att denna typ av vandringshinder försvinner så att vi får en ökad biologisk mångfald i Sverige. Jag hoppas att vi kan få se fler avvecklingar av obsoleta vattenkraftverk, tex Hednäs kraftverk i Åbyälven, säger Christer Borg till Fiskejournalen.

Rivningen av kraftverket kom lägligt. Medan rivningen pågick så kunde dom som var på plats se när laxar vandrade uppström, förbi det rivna kraftverket, till nya lekplatser.

– Medan webinariet och rivningen fortgick observerades fler är tio stora laxar som vandrade förbi oss. Flera av dom vägde mer än 10 kg. Detta var otroligt glädjande att se. Det visar att när man river en damm så kommer resultatet snabbt, säger Esa Fahlén, projektledare hos Älvräddarna, till Fiskejournalen.

Nu kan du se hela webinariet och få ta del av rivningen. Man får även höra om hur arbetet med att riva ut kraftverk och dammar i övriga Europa och i USA fortgår.

Du kanske även gillar detta