Just nu:
Annons
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige
Föreslå pristagare till Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Föreslå vinnare genom att fylla i formuläret, senast den 29 april.
Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges kommuner och landsting som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn.
Prissumman är 50 000 kr, som får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling. Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av lokalt engagemang, god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status och samverkan mellan olika intressen som exempelvis kommun, areella näringar och ideella intressen.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta