Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Nattfisket i slutet av juni är en av höjdpunkterna i Hårkan. Foto: Anders Lundin
Försäljningen av fiskekort rusar – här är teorierna!

Det kommer många signaler om att sportfisket går in i en högkonjunktur. Något som bekräftar detta är att fiskekortsförsäljningen ökar dramatiskt hos flera återförsäljare.

Sportfiskarna meddelar att de registrerat nya rekord i förmedlingen av fiskekort. Antalet utfärdare fiskekort på portalen fiskekort.se ökade med över 70 procent i förhållande till samma månad 2019 och hittills i maj är ökningen mer än 160 procent.

Samma tendens är det hos iFiske, som har 800 anslutna fiskevårdsområden.

– Jag gick nyss igenom sifforna, och ökningen är 135 procent jämfört med i fjol, berättar Thomas Abrahamsson på iFiske.

Vad ligger då bakom den kraftiga ökningen? En given förklaring är förstås coronapandemin, som inneburit att många fler både vill och kan komma ut i naturen. Men det finns fler teorier.

– Att många blivit permitterade och vill utöva en hobby som inte sker i grupp är förstås en anledning, men jag tror att bristen på is den gångna vintern spelar in också, säger Thomas Abrahamsson.

Många fick inte chansen att utöva pimpelfiske denna vinter, på grund av det milda vädret, och det kan helt enkelt finnas ett stort uppdämt behov av att fiska.

Fiskejournalen bjuder här nedan på lite tips inför sommaren:

Lite folk och mycket fisk – här är norra ”hemesterlistan”

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta