Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Östersjöns torskar är ofta små och i dålig kondition. Tiaminbrist lanseras som en av de starkaste orsakerna. Foto: Jonas Hentati Sundberg / SLU Aqua
Forskare om tiaminbristen: Ta detta på allvar nu!

Hur tiaminbrist drabbar både laxfiskar och andra arter har diskuterats under flera år. Nya publicerade studier visar att torsken i Östersjön tillhör de stora förlorarna, och flera forskare kräver nu att problematiken genast tas på allvar.

Nyligen skrev Fiskejournalen om Emil Fridolfsson vid Linnéuniversitetet, som i en ny avhandling kastar ljus på varför fisk får just vitamin B1-brist. Det kan du läsa om här!

Tidigare har manifestationerna av tiaminbristen mest handlat om laxfiskar, men vetenskapligt publicerade studier påvisar nu att även torsken (Gadus morhua) är hårt drabbad av tiaminbrist. I studien, som är genomförda av forskare vid Stockholms universitet, Lantbruksuniversitetet i Lysekil och Western Washington University, USA, så framkommer det bland annat att tiaminbristen ökar i takt med fiskarnas ålder.

Hela studien publiceras här på engelska.

En av forskarna bakom studierna är Lennart Balk vid Stockholms universitet, och Fiskejournalen ber honom summera slutsatserna.

– Tiaminbristen drabbar många arter på ett mycket alarmerande negativt sätt. Vi ser hur många fiskarter, exempelvis många laxarter, öring, flera arter av ål, och nu torsk, påverkas kraftigt, direkt och indirekt.

Som nästa steg vill Lennart Balk se att stora resurser sätts in i forskningen.

– Det är nu mycket angeläget att sluta förneka detta skeende, istället ska man satsa alla tillgängliga resurser nu för att ta reda på mekanismen/hur och av vad som tiaminbristen uppkommer. I bästa fall kan vi då inom en rimlig tid få ”verktyget/förståelsen” hur vi skulle kunna förhindra denna störning i miljön framöver. Att inte försöka förstå och lösa tiaminbristproblematiken utgör ett oerhört ansvarslöst beteende för framtiden, konstaterar han.

Läs även om den svenska planen för haven:

https://www.fiskejournalen.se/sa-ser-den-ut-sveriges-forsta-havsplan-nagonsin/

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Robert Westin
Avvecklingen av Mariebergs kraftverk direktsändes. Foto: Älvräddarna.
Nu är Mariebergs kraftverk rivet

Den 1 juli revs Mariebergs kraftverk som låg i Mörrumsån. Händelsen livesändes och mitt under rivningen så sågs laxar vandra förbi i den nyöppnade älvfåran.

För några veckor sedan rapporterade Fiskejournalen att rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrums ån skulle rivas i direktsändning. Människor från hela världen följde avvecklingen av kraftverket med stort intresse genom ett webinar som organisationen Dam Removal Europe organiserade. Bland annat medverkade Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

– Det är själv klart jättebra att denna typ av vandringshinder försvinner så att vi får en ökad biologisk mångfald i Sverige. Jag hoppas att vi kan få se fler avvecklingar av obsoleta vattenkraftverk, tex Hednäs kraftverk i Åbyälven, säger Christer Borg till Fiskejournalen.

Rivningen av kraftverket kom lägligt. Medan rivningen pågick så kunde dom som var på plats se när laxar vandrade uppström, förbi det rivna kraftverket, till nya lekplatser.

– Medan webinariet och rivningen fortgick observerades fler är tio stora laxar som vandrade förbi oss. Flera av dom vägde mer än 10 kg. Detta var otroligt glädjande att se. Det visar att när man river en damm så kommer resultatet snabbt, säger Esa Fahlén, projektledare hos Älvräddarna, till Fiskejournalen.

Nu kan du se hela webinariet och få ta del av rivningen. Man får även höra om hur arbetet med att riva ut kraftverk och dammar i övriga Europa och i USA fortgår.

Du kanske även gillar detta