Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Vättern är ett populärt resmål för fiskare. Foto: Göran Sundblad / SLU Aqua
Fritidsfisket i Vättern ska undersökas

Fiskar du i Vättern kan du med start i dag hjälpa forskare att kartlägga fritidsfisket i sjön. Projektet drivs av SLU Aqua, Länsstyrelsen och Sportfiskarna som genom intervjuer i fält och enkät på webben ska få bättre inblick i allmänhetens fiskevanor.

Undersökningen syftar till att främja fisket och fångster av lax, öring och röding är av särskilt intresse. Webbenkäten går snabbt att fylla i och även bompass är av intresse. Intervjuerna utförs i juli och november och sker spontant i samband med fiske på sjön.

Webbenkäten finner du här.

Läs mer om projektet här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta