Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Proverna på lax från Luleälven och Ångermanälven överraskar Livsmedelsverket.
Hoppfullt besked – mindre miljögifter i Östersjölax

Det allmänna rådet har länge varit: Var väldigt återhållsam med fet fisk från Östersjön på tallriken. Det gäller visserligen fortfarande, men nu kommer det hoppfullt besked om att exempelvis laxen blir mindre giftig.

För första gången sedan mätningarna inleddes för snart 20 år sedan minskar nu halterna av miljögiftet dioxin i lax från Bottenhavet och Bottenviken. Halterna har i många år legat långt över det internationella gränsvärdet, men den senaste proverna på lax från Luleälven och Ångermanälven visar på mer än en halvering av dioxinhalterna, som nu ligger en bit under gränsvärdet.

Senast i december gick Livsmedelsverket ut med rekommendationer kring Östersjöfisk, med budskapet att fet fisk från Östersjön och Bottniska viken innehåller mycket dioxiner och PCB, och att det därför är bra att kolla var fisken kommer ifrån när du köper den.

Dioxin är ett mycket giftigt ämne som är hormonstörande, påverkar hjärnan och reproduktionssystemet. Dessutom är dioxin cancerframkallande.

De nya resultaten från Norrlandsälvarna förvånar Livsmedelsverket.

– Någonting har hänt i ekosystemet så att halterna har sjunkit drastiskt. Vad det beror på vet vi inte, säger Petra Bergkvist som är statsinspektör på Livsmedelsverket, till P4 Norrbotten.

Däremot förändras inte de kostråd som finns.

– Nej, vi behåller kostråden tills vi vet att vi med säkerhet kan lätta på dem. Feta fiskar bör man inte äta mer än 2–3 gånger per år om man är ung kvinna som någon gång vill ha barn, eller om man är gravid, säger Petra Bergkvist till P4 Norrbotten.

Läs om hotet mot norska laxodlingar:

Giftiga alger slår ut miljoner odlade laxar i Norge

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta