Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Kan Östersjön någonsin bli ett hav i balans igen? Foto: NOAA
Kan Folke Rydén ryta till så att makten vaknar?

Östersjön har många vänner, men uppenbarligen inte tillräckligt många eftersom både fiskbestånd och övrigt vattenliv är under extrem press. En av Östersjöns främsta riddare är journalisten och filmaren Folke Rydén, som kommer att finnas på plats under Havs- och vattenforum 2020.

Årets forum hålls på Svenska mässan i Göteborg 26–27 maj, och den här gången är temat ”Framtidens fiske och hållbara hav och vatten”. Forumet inleds av Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit och Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Det största affischnamnet kanske ändå är Folke Rydén, som tillsammans med naturfilmaren Mattias Klum skapat sju dokumentärfilmer om Östersjön.

Han tycker att det finns anledning för Sverige att vara självkritiskt i fråga om Östersjön.

– Vi i Sverige slår oss ofta för bröstet och har lätt för att anklaga aktörer i andra länder för diverse miljöskandaler. Samtidigt har vi själva inte lyckats i vår närmiljö, konstaterar Folke Rydén på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Han ser dock ett litet ljus i hotisonten.

– Jag ser definitivt ett ökat intresse för havsmiljön. Generellt finns det en större medvetenhet och ett större engagemang för klimatet. Där följer ju haven med. Plaster och läkemedel i havet är allt fler bekymrade över, säger Folke Rydén.

Här finner du mer information kring Havs- och vattenforum 2020. Konferensen fokuserar på samverkan och vill öka kunskapen om Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde, utbyta idéer, diskutera aktuella frågor och hitta möjligheter till utveckling och framtida lösningar.

Läs även om Östersjöns gäddor:

Nödbromsen drogs på Gotland – men har det gett resultat?

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Robert Westin
Avvecklingen av Mariebergs kraftverk direktsändes. Foto: Älvräddarna.
Nu är Mariebergs kraftverk rivet

Den 1 juli revs Mariebergs kraftverk som låg i Mörrumsån. Händelsen livesändes och mitt under rivningen så sågs laxar vandra förbi i den nyöppnade älvfåran.

För några veckor sedan rapporterade Fiskejournalen att rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrums ån skulle rivas i direktsändning. Människor från hela världen följde avvecklingen av kraftverket med stort intresse genom ett webinar som organisationen Dam Removal Europe organiserade. Bland annat medverkade Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

– Det är själv klart jättebra att denna typ av vandringshinder försvinner så att vi får en ökad biologisk mångfald i Sverige. Jag hoppas att vi kan få se fler avvecklingar av obsoleta vattenkraftverk, tex Hednäs kraftverk i Åbyälven, säger Christer Borg till Fiskejournalen.

Rivningen av kraftverket kom lägligt. Medan rivningen pågick så kunde dom som var på plats se när laxar vandrade uppström, förbi det rivna kraftverket, till nya lekplatser.

– Medan webinariet och rivningen fortgick observerades fler är tio stora laxar som vandrade förbi oss. Flera av dom vägde mer än 10 kg. Detta var otroligt glädjande att se. Det visar att när man river en damm så kommer resultatet snabbt, säger Esa Fahlén, projektledare hos Älvräddarna, till Fiskejournalen.

Nu kan du se hela webinariet och få ta del av rivningen. Man får även höra om hur arbetet med att riva ut kraftverk och dammar i övriga Europa och i USA fortgår.

Du kanske även gillar detta