Just nu:
Annons

Nyheter

5 månader sedan Sverige Anders Lundin
Vad har hänt med öringen i Ströms Vattudal, undrar bland andra Gunnar Westrin och Charlie Fredriksson. Här nedan svarar Strömsunds kommun på kritiken.
Kommun svarar på kritiken om den ”försvunna öringen”

Vad har egentligen hänt med öringen i Ströms Vattudal? Det frågade sig Charlie Fredriksson i ett öppet brev som publicerades i Fiskejournalen nyligen. Även författaren och debattören Gunnar Westrin har ställt sig samma fråga, vilket du kan läsa om här. Nu svarar Strömsunds kommun på kritiken som framfördes i brevet:

Bemötande av artikel om beståndet av öring i Ströms Vattudal:

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att bemöta en artikel i Fiskejournalen med rubriken ”Nödrop från Vattudalen: Öringen är försvunnen”. Enligt artikeln har Charlie Fredriksson, fiskeklubben Jamttrollarna, skrivit ett öppet brev till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte fått något sådant brev och kan därför bara uttala sig om det som framgår av artikeln.

Enligt artikeln säger Charlie Fredriksson att ”Öringen är borta, inte bara de stora, utan även de små har minskat kraftigt”. ”Han konstaterar att något måste ha hänt med sjön under lång tid. Enligt honom vittnar dessutom många ortsbor om förorenat vatten, ny sorts botten-växtlighet, flytande sjok av döda alger, påväxt på båtar med mera. Det rapporteras även observationer av fisk med svampangripna huvuden, både öring, sik och regnbåge.” ”Den enorma kassodlingen är den enda möjliga orsaken till öringsbeståndets kollaps”.

Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun har som tillsynsmyndighet inte fått in några förstahandsuppgifter om förorenat vatten, ökad algtillväxt eller sjuka fiskar.  Detta trots att både miljö- och byggavdelningen och länsstyrelsen har efterfrågat sådana iakttagelser. De klagomål som har kommit in har varit av typen att någon känner någon annan som såg något för flera veckor sedan. Sådana klagomål kan inte utredas.

Det kan finnas många anledningar till förändringar i fiskbestånd, alg-tillväxt eller hur vattnet ser ut i en sjö. Utsläpp från fiskodlingen kan vara en orsak, andra orsaker kan vara de ovanligt höga vattentemperaturer som har uppmätts i Vattudalen på senare år eller den mycket kraftiga ökning av fritidsfisket med nät, trollingbåtar och spön som blev en följd av den omfattande rymningen av regnbågslax orsakad av sabotage hösten 2014.

Strömsunds kommun anser att man bör ha sakligt grund för den typ av uttalanden som görs i artikeln och att den grunden bör kunna redovisas.

Kommunstyrelsen vill även informera om kommunens roll i prövningen av Vattudalens Fisk AB:s ansökan om förnyat och utökat tillstånd för fiskodling i Ströms Vattudal. Det är miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län som ger tillstånd till fiskodling av den aktuella omfattningen och bestämmer vilka villkor som ska gälla för verksamheten.

Kommunen har två olika roller i tillståndsprocessen. Miljö- och byggnämnden har ansvar för tillsynen över att bolaget följer villkoren i tillståndet och att verksamheten i övrigt inte strider mot miljöbalken. Miljö- och byggnämnden kommer att yttra sig över bolagets ansökan i egenskap av tillsynsmyndighet.

Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig som representant för kommunen i allmänhet. Det kan alltså bli ett yttrande från miljö- och byggnämnden och ett från kommunstyrelsen med olika innehåll. Det är dock miljöprövningsdelegationen som beslutar om tillstånd ska ges och vilka villkor som i så fall ska gälla.

STRÖMSUNDS KOMMUN

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande

 

Läs mer från Ströms Vattudal här nedan:

Sjukdom vid kritiserad odling igen – måste slakta all fisk

Relaterad nyhet från din region
2 dagar sedan Sverige Robert Westin
Sportfisket är nu godkänt för friskvårdsbidrag. Foto: Robert Westin.
Sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

Efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen så konstaterar nu Skatteverket att sportfisket också är godkänt för friskvårdsbidrag.

Nu utökas aktiviteter som kan bekostas av friskvårdsbidraget. Dom nya domarna innebär att sportfiske och andra naturupplevelser ingår. Bidraget kan användas för startavgifter i fisketävlingar, hyra av fiskeutrustning, kursavgifter och fiskekort.

– Äntligen! Att sportfiske är en friskvårdsaktivitet har det aldrig varit någon tvekan om för oss 1.6 miljoner svenskar som fiskar varje år. Det är nu mycket glädjande att äntligen få beskedet att kostnaden för fiskekort är berättigade till bidrag, säger Thomas Abrahamsson som driver iFiske.se, till Fiskejournalen.

Nytt är också att mer avancerade kurser ingår. Att deltagaren tränar sina färdigheter är inget hinder för skattefritt friskvårdsbidrag, så länge aktiviteten också ger motion. Det är inte heller något hinder att det krävs särskild utrustning, om den går att låna eller hyra.

– Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Nu gäller det även fritidsaktiviteter med inslag av motion. Det centrala är att motion skall ingå. Om man hyr en fiskeguide för ett fiske i fjällen så ingår motion efter som att man vandrar efter vattendraget. Men om man hyr en fiskeguide där man sitter i en båt en hel dag så är min bestämda uppfattning att motion inte ingår och då kan man inte heller använda friskvårdbidraget, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till Fiskejournalen.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Det kan heller inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand, alltså om man organiserar fisket själv. Men om man köper en organiserad aktivitet där motion ingår så får man använda friskvårdsbidraget, till exempel vid en fiskekurs eller ett guidat fiske där vandring ingår.

Du kanske även gillar detta