Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Simmar gäddorna i Blekinge mot en ljusare framtid?
Kritiserat plaskfiske efter gädda ska stävjas

Det kritiserade plaskfisket efter gädda i Blekinge kan snart vara ett minne blott – åtminstone i vissa vikar. Länsstyrelsen har nämligen skickat en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att de ska föreskriva om vissa förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.

I mer konkreta ordalag handlar det om att inrätta tio nya fredningsområden mellan perioden 1 januari–31 maj, där det omdebatterade plaskfisket efter gädda skulle omfattas.

Dessutom innebär förslaget att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden i Blekinge förlängs samt att ett befintligt fredningsområde tas bort. Detta eftersom det hamnar inom ett av de nya fredningsområdena.

”Syftet med dessa förvaltningsåtgärder är att minska fiskeridödligheten och minska störning av kustlekande gädda inför och under lek”, framgår det av skrivelsen på Havs- och Vattenmyndigheten hemsida.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020, och eventuella remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 1 mars 2020. Dock så handlar det inte om något direkt förbud mot plastfiske som metod, utan det kan fortfarande förekomma i områden som inte omfattas av fredningen.

Här kan du läsa hela remissen!

Läs om kritiken mot plaskfisket:

https://www.fiskejournalen.se/massivt-motstand-mot-plaskfiske-efter-gadda-i-karlskrona/

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta