Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Robert Westin
Länsstyrelsen i Västmanland läxar upp sig själv. Foto: Michael Paszkowski
Länsstyrelsen i Västmanland läxar upp sig själv

Under hösten 2018 genomförde Länsstyrelsen i Västmanland ett avsmalnande av en sträcka i Forsån. Anledningen var att skydda en hyttruin från en fornlämning. Nu får Länsstyrelsen bakläxa av sig själv för att man skadade ett viktigt lekområde för åns öringar.

Under våren 2019 genomförde Länsstyrelsens fiskeenhet en kontroll av området och upptäckte då att ett viktigt lekområde för åns öringar hade påverkats negativ. Man hade smalnat av området genom att hälla ner grus och sten i ån.

På grund av jävsituationen så kunde Länsstyrelsen i Västmanland inte utreda sig själv utan deras kollegor i Uppsala fick den gedigna uppgiften. De kom fram till att området skall återställas till sitt ursprungliga skick vilket öringen med all säkerhet kommer att uppskatta.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta