Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Jessica Dolk och Christer Borg vid Iggesundsån under Biologiska mångfaldens dag. Foto: Staffan Dahlbom
Mångkamp för Älvräddarna – het strid om damm

Som vanligt har Älvräddarna många spända strängar på sin lyra. Just nu pågår bland annat en intensiv kamp för att riva Järle kvarndamm i Nora – där de har Naturvårdsverket på sin sida.

Naturvårdsverket köpte den aktuella dammen och gjorde naturreservat vid platsen för flera decennier sedan. De äger alltså kvarnen, och nu vill de ta bort dammen för bland annat flodpärlmusslans och fiskarnas skull.

Några lokalt boende protesterar dock mot den planerade utrivningen, med motiveringen att kulturvärden skulle drabbas. Snart går fristen ut för att komma med synpunkter i ärendet, som ligger hos Mark- och miljödomstolen. Älvräddarna uppmanar alla fiskevänner att gå in HÄR, för att rösta på alternativet att riva dammen.

Älvräddarna uppmuntrar också alla att lyssna på deras samtal kring biologisk mångfald från Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2020. Det hela ägde rum vid Iggesundsån och torrfåran vid det småskaliga kraftverket, och de som gjorde sina röster hörda var Jessica Dolk, Jan Lahenkorva, Staffan Dahlbom och Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg. Här kan du se avsnitten!

Kort sagt så är alltså Älvräddarna i ständig mångkamp, och här kan du följa deras arbete!

Missa inte att läsa om detta:

Talma sameby nekas upplåta jakten och fisket i fjällen

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta