Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Vilken fantastisk lekhanne som fångades i ett av Ätran biflöden! Fisken är ett fint exempel på vad lyckade åtgärder kan leda till. Foto: Ingemar Alenäs
Megaöring i Ätran

En groteskt stor havsöring i lekdräkt har nyligen fångats i en fälla i Högdalsån. Fisken vägde 9,7 kilo och var hela 98 centimeter lång!

Ätrans lax och öring har gynnats enormt av insatserna i Hertingprojektet, som nu möjliggör att utlekt fisk kan vandra fritt ut i havet och älven.
Västkustöringen som fångades i fällan var en hanne i toppform, och fiskar i den storleken är ytterst värdefulla för beståndet – men också för sportfisket!

– Myten om den småväxta västkustöringen fick sin slutgiltiga knäck. Regleringar i nätfiske längs kusten, ökade minimimått, samt fiskevård och kalkning gynnar havsöringen på västkusten. Vi visste att det fanns en storvuxen havsöringstam i Ätran. Öringen vid Nydala är ett fint exempel på det, säger länsstyrelsens fiskexpert Hans Schibli, som var med under fångsten.

Foto: Ingemar Alenäs

Läs mer om den fantastiska fisken här.

Här kan du se en kamera från Herting som filmar både lax och öring live!

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta