Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
"Skarven riskerar rubba hela ekosystemet".
"Miljö- och klimatministern skarvar rejält i skarvdebatt"

I en interpellationsdebatt i Riksdagen debatterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (Mp) mot riksdagsledamoten Runar Filper (SD) om skarvförvaltningen. Miljö- och klimatministern kom med flera felaktiga påståenden, enligt Jaktjournalens redaktör Per Jonsson.

Runar Filper (SD) förordar allmän jakt på storskarv på grund av de skador den stora populationen orsakar på fiskenäring men också fiskpopulationer. Men för att allmän jakt ska bli verklighet krävs en förändring av fågeldirektivet, alternativ att Sverige ges dispens för ett undantag.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin håller i debatten med Filper om att det finns en skadeproblematik, däremot är hon inte ense med Filper om skarvpopulationens storlek.

– De siffror som ledamoten refererar till kan jag inte skriva under på. Enligt de senaste inventeringsdata som Naturvårdsverket redovisar, från 2017, finns det på de över 700 inventeringsplatserna 20 000 skarvar, inte 200 000-250 000 individer. Där kan jag alltså konstatera att vår verklighetsbild skiljer sig åt väsentligt, sa hon i debatten.

Enligt den rapport Svensk Naturförvaltning genomförde 2018 på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län fanns det i länet inte mindre än 57 231 individer, plus årets ungar.

Ett par år tidigare, 2012 genomförde en nationell sommarinventering som fastställde att det fanns drygt 40 000 par. Vid denna typ av inventering används multipliceringsfaktor fem för att få fram totalantalet. Detta ger en population på drygt 200 000 skarvar, skriver Per Jonsson på Jaktjournalen.se.

Isabella Lövin säger vidare i debatten att yrkesfiskare får ersättning. Även detta påstående är fel, enligt Jonsson. Yrkesfiskare får enligt Havs- och Vattenmyndigheten ingen ersättning alls vid skarvskador. Endast skador uppkomna av säl ersätts.

Du har väl läst om den huggvilliga abborren ”Fläcken”?

Huggvilliga abborren ”Fläcken” har fångats nio gånger

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta