Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Gimån är ett av landets mest populära fiskevatten. Nu har ett 37 000 kvadratmeter förorenat område upptäckts i ovanliggande Revsundssjön, med en av de högsta halterna av uppmätta miljögifter i Norrland.
Mycket höga gifthalter upptäckt vid känt fiskevatten

Gamla miljösynder fortsätter att komma fram i dagens ljus. I Revsundsjön, som avvattnar populära fiskevattnet Gimån, har det upptäcktvids ett område med mycket höga halter av miljögifter.

Det var länsstyrelsen som gjorde upptäckten i samband med studier av fibersediment vid flera massa- och träfabriker. Utanför ett industriområde i Pilgrimstad påträffades en 37 000 kvadratmeter stor fiberbank med höga eller mycket höga halter av bekämpningsmedel och metaller, bland annat nickel. Bottensediment hade en av de högsta halterna av uppmätta miljögifter i Norrland.

Fiberbanken har uppstått när orenat processvatten släppts ut i sjön under många års tid, enligt talespersoner för länsstyrelsen som har intervjuats av P4 Jämtland. Vid platsen fanns det tidigare en spånskivefabrik mellan åren 1952–1986.

Länsstyrelsen har pekat ut ett bolag inom skogskoncernen Stora Enso, som ansvariga för föroreningarna. Företrädare för bolaget säger till P4 Jämtland att de att de påbörjat den undersökning som Länsstyrelsen nu kräver. En given frågeställning är förstås huruvida vattnet nedströms platsen, exempelvis Gimån, eventuellt påverkas av det förorenade området.

Här hör du ett inslag om upptäckten i P4 Jämtland.

Läs fler nyheter i Fiskejournalen:

https://www.fiskejournalen.se/sjukdom-vid-kritiserad-odling-igen-maste-slakta-all-fisk/

 

 

 

 

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta