Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Torskstopp i fem år, uppmanar stiftelsen BalticSea2020 till. Foto: Anders Nicander
Norge inför stramare regler för utförsel av fisk

Planerar du en fiskeresa till Norge och vill ta med dig fångsten hem? Var i så fall uppmärksam på att nya regler har trätt i kraft.

Norges fantastiska havsfiske lockar många utländska turister, och en del vill gärna ta med sig fångsten hem. Det får man även fortsättningsvis, men sedan årsskiftet har den tillåtna gränsen sänkts till 10 kilo per person. Undantag gäller om man kan dokumentera att fisken har fångats i regi av en registrerad verksamhet. Då får man medföra totalt 20 kilo.
Viktgränserna avser fisk som fångats i havet, och omfattar inte sötvattensarter samt lax och havsöring.

Kvoterna gäller för sju dagar, vilket innebär att man måste vänta i sju dagar innan man kan ta med sig en ny kvot ut ur landet.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta