Missgynnas Norrlandslänen när det fördelas statliga pengar till vattenvård? Det upplever flera företrädare på länsstyrelser som Fiskejournalen pratat med. " />
Annons
Kritik mot pengafördelning: Får norr mindre än söder? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Fördelningen av statliga pengar till vattenvård får kritik. Fotograf: Mats Olsson
Kritik mot pengafördelning: Får norr mindre än söder?

Missgynnas Norrlandslänen när det fördelas statliga pengar till vattenvård? Det upplever flera företrädare på länsstyrelser som Fiskejournalen pratat med.

Nu står det klart hur det årliga havs- och vattenmiljöanslaget på totalt 1 150 miljoner kronor ska fördelas. Anslaget går till att förbättra, bevara och skydda hav, sjöar och vattendrag i hela landet. Det är Havs- och vattenmiljöanslaget som ansvarar för anslaget, och i år får länsstyrelserna dela på 419,9 miljoner kronor.

Nu kommer det dock kritik om fördelningen av anslagen.

Västra Götalands län får exempelvis 68 054 337 kronor, samtidigt som exempelvis Jämtland bara får 15 429 531 kronor och Norrbottens län 15 797 654 kronor.

–  Trots att det finns väldig många fler vatten i Norrland och en hel del stora miljöproblem som vattenkraft, flottledsrensning, skogsbrukspåverkan så får Norrlandslänen väsentligt mindre pengar än länen i söder, säger en tjänsteman som Fiskejournalen varit i kontakt med.

Norrbotten är exempelvis fyra gånger så stort som Västra Götaland till ytan, men får nöja sig med ungefär en fjärdedel av anslaget. Hur kan då detta komma sig?

Så här svarar HaV på kritiken:

”Den totala fördelningen av medel ut till länen sker med hjälp av fördelningsnycklar som tagits fram inom respektive område och dessa är viktade på olika sätt. Områdena som omfattas av denna fördelningen är bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), fiskevård, kalkning, arbete med åtgärdsprogrammen för hotade arter och arbete med vattenförvaltningsförordningen. T ex är LOVA-nyckeln till 70 % baserad på övergödning och eftersom LOVA-bidraget har sitt fokus på övergödning, slår detta såklart igenom på den totala andelen pengar som går till län i södra Sverige jämfört med exempelvis norrlandslänen där övergödningsproblematiken inte är lika uttalad.”

HaV skriver också att det visst sker särskilda satsningar i norr:

– HaV hade förra året två stycken särskilda satsningar som riktades till länsstyrelserna med fokus på restaureringsåtgärder. Vi har just nu flera projekt med denna inriktning som pågår i norra Sverige. Bland annat har Jämtland, Norrbotten och Västerbotten projekt som pågår nu. Dessutom pågår en del EU-projekt riktade mot restaurering i norra Sverige och även några större särskilda åtgärdsprojekt som är större satsningar sedan tidigare år, så det genomförs en hel del projekt inom restaurering med havs- och vattenmiljöanslag i norr.

Hela fördelningen mellan länsstyrelserna går att läsa här:

Läs om uppropet i norr:

Massivt upprop för att rädda det sista av Luleälven

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Holm
Flytvästar återkallas. Jula är återförsäljare för de tre till vänster och Bauhaus är återförsäljare för den högra.
Fler flytvästar återkallas

I augusti rapporterade Fiskejournalen om att Biltema återkallade flytvästar. Nu återkallas också flytvästar hos Jula och Bauhaus.

Det är uppblåsbara flytvästar från Marine Pool som återkallas för åtgärd. Anledningen till återkallelsen är att flytvästarna saknar låsmekanism som förhindrar att gaspatronen kan gänga ur och därför riskerar att inte blåsa upp sig. Återförsäljare för dessa flytvästar är kedjorna Jula och Bauhaus. Modellerna det gäller är Classic 150N och Aero plus 165N på Jula. På Bauhaus handlar det om räddningsväst automatisk nautic 150N (artikelnummer 4056459380121).

Berörda flytvästar är tillverkade före 2020 och tillverkningsår finns angivet på etiketten på flytvästens insida. Åtgärden är ett krav från Konsumentverkets enhet för produktsäkerhet och gäller för samtliga uppblåsbara flytvästar på marknaden. Ett beslut från EU-kommissionen 2019 gör att flytvästar som säljs måste ha säkrade gaspatroner. ”Många flytvästar hos konsument har dock fortfarande osäkrade gaspatroner” skriver Konsumentverket.

Du kanske även gillar detta