Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya våtmarker kan ge hundratusentals gäddyngel

Sportfiskarna: Tre grunda våtmarker anläggs nu längs gotska Snoderån, till våren kommer cirka nio hektar att vattenfyllas till förmån för gäddlek och ökad biologisk mångfald.
Tre olika gäddvåtmarker, med åtskilda fiskvägar, ska skapas i anslutning till Snoderåns delning vid Akluven, cirka två kilometer uppströms mynningen i havet. Åtskilliga tusen kubikmeter massor schaktas, flyttas och fördelas om för att skapa låga vallar som smälter in i omgivningen. Fiskvägar byggs och rörledningar för fördelning av vatten anläggs.
– Hösten 2011 gjorde vi de första projekteringarna och nu, tre år senare, efter detaljprojektering, samråd, tillstånd från Mark- och Miljdomstolen och entreprenadupphandling, har vi bokstavligen satt spaden i jorden. Tack vare det gynnsamma vädret den senaste tiden har arbetet gått på högvarv, berättar projektledaren Lars Vallin Sportfiskarna.
Cirka nio hektar jordbruksmark omvandlas från grön gräsmatta till gäddfabrik med plats för hundratusentals uppväxande gäddyngel. Även andra fiskarter som abborre och även mängder av olika fåglar kommer på sikt att gynnas av våtmarken. För gäddan i tiden!

Till våren kommer tre nya våtmarker att vattenfyllas för gäddlek. (Foto: Lars Vallin)

Till våren kommer tre nya våtmarker att vattenfyllas för gäddlek. (Foto: Lars Vallin)

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Robert Westin
Sillen i Östersjön är hotad. Foto: Tobias Dahlin
MSC får massiv kritik för certifiering av sillfisket i Östersjön

Fisket av sill, strömming och skarpsill i nästan hela Östersjön certifieras som hållbart enligt MSC. Nu höjs röster mot certifieringen och vissa anser att MSC inte är seriös och att dom har tappat trovärdighet.

MSC har flera gånger tidigare varit i blåsväder då dom har certifierat olika fisken som inte har varit hållbara. MSC:s blå märke ska vara en garanti så att konsumenterna kan känna sig säkra på att fisken som finns i butiken är fiskad på ett bra och hållbart sätt.

Radioprogrammet Kalibers granskning 2016 visade att den MSC-märkta makrillen från nordöstra Atlanten och torsken från Nordsjön överfiskades. Granskningen väckte internationell uppmärksamhet och strax efter att programmet sänts fick Kaliber tips om en hemlig rapport från Världsnaturfonden där man riktat skarp kritik mot MSC.

Nu har MSC även certifierat det pelagiska sillfisket i Östersjön. Bland annat så har Sportfiskarna riktat kritik mot detta fiske. Dom har kunnat påvisa att det är destruktivt för bestånden. Till exempel så har provfiske visat att sillen har minskat i storlek och att fisken har blivit könsmogen i ett tidigare stadie än normalt. Detta är tydliga tecken på överfiske, vilket Fiskejournalen har rapporterat om.

– Certifieringen av det pelagiska sillfisket är mycket märklig med tanke på den rådande situationen i Östersjön. Längst våra kuster borde stor försiktighet vidtas för att inte riskera ännu större problem i framtiden. Man borde snarare dra ner på det storskaliga foderfisket istället för att ge det grönt ljus och legitimitet inför gemene man, säger John Kärki hos Sportfiskarna.

Henrik C Andersson ifrågasätter om MSC ens följer sina egna krav kring certifieringen.

– Efter vårens och försommarens diskussioner är detta ett helt obegripligt beslut av MSC. Jag har inget förtroende för det företaget längre. Efter att ha granskat MSC:s egna certifieringsmanualer så tycker jag att det strider mot företagets egna certifierings principer, säger Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Stockholm.

Du kanske även gillar detta