Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Öring återintroduceras i Kronoberg
Biotopvård i ett öringsvattendrag i Kronoberg. (Foto: Jakob Marktorp)

Biotopvård i ett öringsvattendrag i Kronoberg. (Foto: Jakob Marktorp)

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar långsiktigt med att återintroducera öring i ett antal vattensystem där bestånden tidigare slagits ut av försurning och vandringshinder.
Öring hade tidigare en mer omfattande utbredning i Kronobergs län och har försvunnit i många mindre vattendrag. Exempel på detta är delar av Mörrumsåns källflöden, Ronnebyåns övre delar och vattendrag som Kårestadsån, Fagerhultsån och Rävabäcken.
Kronobergs län är generellt relativt flackt vilket gör att det är viktigt att tillgängliggöra de strömsträckor i vattendragen som nu ligger ovanför vandringshinder. Genom kalkningsåtgärder är försurning inte längre ett hinder i de vattendrag man försöker återetablera öring i. Parallellt med utsättningarna åtgärdar man nu vandringshinder och utför biotopvård. Tidigare finansierades dessa åtgärder med de nu borttagna medlen till biologisk återställning i kalkade vatten.
– Vi arbetar framförallt i tre vattensystem, men fler vatten är aktuella. Vi har haft en pott med pengar från Länsstyrelsen att arbeta med men nu är det mer oklart hur fortsatta åtgärder ska finansieras. Vi behöver även ha mer samarbete med markägare, kommuner och lokala fiskevårdsområden för att kunna åtgärda fler vandringshinder och ha framgång med att på sikt återetablera självreproducerande öringbestånd, berättar Theodor Samuelsson på Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Under ett antal år har man försökt återintroducera öring via utsättning av fleråriga odlade öringar, nu försöker Länsstyrelsen i stället i högre grad att sätta ut odlade yngel som då bättre präglas på miljön, samt vildfångade yngel av lokala stammar.
– Det är ett långsiktigt arbete med öringen och det är ännu för tidigt att se om vi uppnått självreproducerande bestånd. Vi kommer att försöka utvärdera de åtgärder som hittills genomförts, det kan vara så att det behövs mer biotopvård för att lyckas på sikt, avslutar Theodor Samuelsson.

Relaterad nyhet från din region
2 dagar sedan Sverige Anders Holm
Ulf Hemgren, Tomas Lennström, Stefan Hising, Joakim Olsson och Anton Hising försöker rädda laxar som blivit instängda. Foto: Joachim Eriksson
1600 laxar räddades i Älvkarleby

Ett åskoväder i slutet av juli fick en säkring i Älvkarleby kraftstation att slå ut, vilket ledde till att luckorna öppnades och Dalälvens leksugna laxar tog tillfället i akt att simma upp i fallet men för att sedan fastna i en stor grop. Då inleddes en räddningsinsats för laxarnas liv.

Omkring 15 personer – anställda, frivilliga och fisketillsyningsmän – drog igång en räddningsinsats för att fånga in och bära tillbaka de instängda fiskarna till älvfåran, enligt ett pressmeddelande från Vattenfall. Totalt kunde 1600 laxar, med en medelvikt på omkring 6 kilo och något exemplar uppåt 20 kilo, räddas under den två dagar långa, men tuffa, insatsen.

– I den första svängen bar vi dem i bärsäckar en bra bit ner från gropen ner till utloppsrännan och det är ett väldigt tungt arbete. I gropen kunde vi sedan lägga ut notvarpar som vi drog ihop. Det kunde bli uppåt hundra laxar i en sådan not som vi drog  de fem, sex metrarna  ner till ådran. Totalt kunde vi rädda 1600 laxar på det viset. Om några dagar ska vi ta ett nytt tag i gropen och se om det är några kvar, säger Joachim Eriksson som jobbar Vattenfalls fiskodling i Älvkarleby i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta