Annons
Så kan torskbestånden skyddas | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 månader sedan Sverige Robert Westin
Så kan torskbestånden skyddas. Foto: Robert Westin
Så kan torskbestånden skyddas

Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten, på uppdrag av regeringen, åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken.

Torsken är inte vilken fisk som helst. Den är en kulturhistoriskt viktigt art som de flesta svenskar känner till och har en uppfattning om. Att kalla den ikonisk är ingen överdrift.

– Många av oss sätter stort värde på att torsk finns kvar i våra hav, även de som inte fiskar eller på annat sätt upplever torsken. Torsken spelar också en viktig roll för hur ekosystem och andra arter i havet mår. Därför känns det väldigt angeläget att föreslå åtgärder för att förbättra läget, säger Ulrika Gunnartz, utredare vid HaV.

Torskbeståndens dåliga status i haven runt Sverige har i flera områden lett till omfattande begränsningar av torskfiske. Trots detta kvarstår andra problem för torskens återhämtning. I östra Östersjön har detta varit speciellt märkbart, med så kallade slipstorskar som inte växer som de ska och är i dåligt skick.

Torsken behöver mer föda
Mycket pekar på att födotillgången behöver förbättras för att torsken i östra Östersjön ska må bättre och växa till sig. Det behövs fortsatta insatser för att minska utbredningen av syrefria bottnar för att få tillbaka de bottenlevande djur som torsken äter.

– Vi behöver också ta reda på om det går att hjälpa torsken genom att minska konkurrensen om föda med plattfisk eller fiske, säger Gry Sagebakken.

Återhämtningen av gråsäl i södra Östersjön kan ha lett till att torsken har fått det svårare att överleva, både för att fler torskar äts upp och genom mer parasiter i torsken. Genom försök och utvärdering av jakt eller annan begränsning av rovdjur som säl eller skarv, kan vi undersöka vad det får för effekter på torsken och resten av ekosystemet.

En vetenskaplig utvärdering av effekterna av beståndsreglerande jakt på gråsäl kommer att redovisas senast 1 juni 2021 som del av samma regeringsuppdrag.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Holm
Flytvästar återkallas. Jula är återförsäljare för de tre till vänster och Bauhaus är återförsäljare för den högra.
Fler flytvästar återkallas

I augusti rapporterade Fiskejournalen om att Biltema återkallade flytvästar. Nu återkallas också flytvästar hos Jula och Bauhaus.

Det är uppblåsbara flytvästar från Marine Pool som återkallas för åtgärd. Anledningen till återkallelsen är att flytvästarna saknar låsmekanism som förhindrar att gaspatronen kan gänga ur och därför riskerar att inte blåsa upp sig. Återförsäljare för dessa flytvästar är kedjorna Jula och Bauhaus. Modellerna det gäller är Classic 150N och Aero plus 165N på Jula. På Bauhaus handlar det om räddningsväst automatisk nautic 150N (artikelnummer 4056459380121).

Berörda flytvästar är tillverkade före 2020 och tillverkningsår finns angivet på etiketten på flytvästens insida. Åtgärden är ett krav från Konsumentverkets enhet för produktsäkerhet och gäller för samtliga uppblåsbara flytvästar på marknaden. Ett beslut från EU-kommissionen 2019 gör att flytvästar som säljs måste ha säkrade gaspatroner. ”Många flytvästar hos konsument har dock fortfarande osäkrade gaspatroner” skriver Konsumentverket.

Du kanske även gillar detta