Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
"Det här kan bli bättre för fiskare i framtiden", säger en same till Fiskejournalen angående Girjas-domen. Foto: Gunnar Westrin
Same efter Girjasdomen: "Det här kan bli bättre för fiskare"

Domen som ger Girjas sameby rätt att förvalta fisket och jakten i samebyns byområde ovanför odlingsgränsen väcker stor uppmärksamhet. Frågan är förstås hur det påverkar fritidsfisket för icke-samer? ”Det kan faktiskt bli bättre”, säger en samisk företrädare till Fiskejournalen.

Samen som Fiskejournalen intervjuar har lång erfarenhet från turismnäringen, och har följt den utdragna rättegången med stort intresse, eftersom den kommer att förändra tillvaron och förutsättningarna för samer som är verksamma i berörda områden. Framför allt om domen blir prejudicerande och i framtiden omfattar fler samebyar. (Läs hela domen här)

– Det känns fantastiskt, och det här öppnar för så mycket. Detta är en bekräftelse i en daglig kamp som många samer får utstå, som inte bara handlar om jakt och fiske, utan även om vindkraft, gruvor, vattenkraft med mera, säger samen som väljer att vara anonym.

För samtidigt som det firas inom samekretsar så väcks också rädslan att detta ska leda till hat och trakasserier.

– Det är en stor glädje över beslutet, men också en rädsla. Risken finns att det här kommer att explodera med nät-hat, för att folk inte förstår vad det faktiskt handlar om.

Vad handlar det om ur ditt perspektiv?

– Först och främst är detta inte en kamp mot jägare och fiskare, utan en fråga om rättigheter. Statens överförmynderi måste ta stopp någonstans. Man vill inte ta av allmänheten rätten till jakt och fiske, utan bara ha rätten att förvalta det.

Vad tror du kommer att hända inom den närmaste framtiden?

– Man kommer att behöva utveckla ett hållbart arbetssätt kring detta. Och jag tror faktiskt att det kan bli bättre för exempelvis fiskare med den här domen. Man kommer bland annat kunna hänvisa jakt och fiske dit det inte krockar med rennäringen, så att inte konflikter uppstår. I förlängningen tror jag personligen att det kommer bli en större tillgänglighet för fiske.

Läs mer om domen i Fiskejournalen:

https://www.fiskejournalen.se/dom-i-dag-girjas-sameby-vinner-striden-om-fjallfisket/

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta