Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
Nu blir det fritt fram för öringar och andra fiskar i Hamrångerfjärden. Foto: Anders Holm
Sjö befrias efter 100 år – dammluckor plockas bort

Dammluckorna i sjön Hamrångefjärden har varit en följetong, både i domstolar och media. Nu skrivs ett nytt kapitel, eftersom det står klart att dammluckorna plockas bort efter 100 år.

Det är ett efterlängtat besked för Sportfiskarna och Stora Enso, som tillsammans drivit ärendet om att plocka bort de kritiserade luckorna. Det hela avgjordes i Mark- och miljödomstolen, som nu sagt ja till att regleringen av Hamrångefjärden upphör.

– Vi är mycket nöjda med utslaget. Det här tror vi kommer att bli bra både för oss och för bygden. Det kommer att bli bra för fiskelivet där också, kommenterar Lars Eriksson, chef för strategisk planering på Stora Enso Pulp.

Det är P4 Gävleborg som intervjuat honom i anslutning till Mark- och miljödomstolens besked, och han meddelar att processen med att ta bort luckorna inleds direkt, och kanske kan slutföras redan till sommaren.

Sjön har varit reglerad i cirka hundra år, men sedan Stora Enso lagt ner både pappersbruket och sågverket i Norrsundet fyller regleringen inte längre någon funktion.

Det kommer i stället att anläggas en huvudfåra förbi regleringsdammen i Norrsundet och fylla igen det nuvarande utloppet, samt att överfallsdammarna i Sörsundet ska rivas. Fritt fram för fisken, med andra ord.

Läs även om detta i Fiskejournalen:

https://www.fiskejournalen.se/nodropet-fran-rosson-offra-inte-angermanalven/

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta