Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Skagerrakavtal klart – viktigt för kustnära fisket
fiskekvoter i Skagerrak

Enligt det nu undertecknade avtalet ska fiskaren fiska efter de regler som kuststaten utfärdat. Detta innebär att svenska och danska fiskare skall rätta sig efter norska regler inom den norska delen av Skagerrak.

EU och Norge har nu undertecknat ett nytt Skagerrakavtal som ger svenska, danska och norska yrkesfiskare tillträde till varandras kustnära vatten. Avtalet ger rätt att fiska in till fyra nautiska mil, cirka sju kilometer, från respektive lands baslinje.
– Det känns väldigt bra att vi nu efter mer än tre års diskussioner och åtskilliga internationella överläggningar nu är överens i denna viktiga fråga, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Det tidigare avtalet mellan Sverige, Danmark och Norge från 1966 sades upp av Norge, och upphörde i augusti 2012. En av stötestenarna var att det tidigare avtalet tillät länderna att fiska på sina egna regler i den andra partens vatten, så kallad flaggstatsjurisdiktion. Norge ansåg att deras nationella förbud att kasta fisk överbord skulle gälla även för EU-fartyg.
Utan avtal gäller att de länder som får fiska i Skagerrak inte har tillträde närmare än tolv nautiska mil (cirka 21 km) från varandras kuster.
– En stor del av svenskt fiske på norskt vatten bedrivs i det kustnära området mellan tolv och fyra nautiska mil. Det är särskilt viktigt för svenska räkfiskare att kunna fiska här, säger Bengt Kåmark, utredare på enheten för fiskereglering.
– Även för danska och norska fiskare är det viktigt att ha tillgång till grannländernas traditionella kustnära fiske i Skagerrak.
Vid ett möte i London torsdagen den 24 oktober undertecknade norska förhandlingschefen Ann Kristin Westberg och EU:s förhandlingschef John Spencer ett avtal för ömsesidigt tillträde för Sverige, Danmark och Norge att fiska i varandras vatten in till fyra nautiska mil (cirka 7 kilometer) från respektive lands baslinje.
Enligt det nu undertecknade avtalet ska fiskaren fiska efter de regler som kuststaten utfärdat.  Detta innebär att svenska och danska fiskare skall rätta sig efter norska regler inom den norska delen av Skagerrak.
Samtidigt med diskussionerna om detta så kallade tillträdesavtal har man kommit fram till överenskommelser om så lika fiskeregler som möjligt för fiske i Skagerrak, exempelvis gemensamma redskapsregler som innebär ett mer selektivt fiske i hela Skagerrak.
Detta skriver Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Läs tidigare notiser om fiskekvoter.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta