Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Mathias Arnham
Många unga sportfiskare besökte årets Gunki Streetfishing tournament. (Foto: Omar Shawki)
Sportfiskarna i Malmö vill hjälpa till

Höstfisket i centrala Malmö är populärt. Nu fångas massor av fisk och glada fiskare trängs längs kajerna. Men hur ser reglerna ut för fiske i innerstaden? Och hur mår fisken? Mycket är oklart och nu griper Sportfiskarna i Malmö in och föreslår åtgärder.
Sportfiskarna har skickat förslag till Malmö Stad om vad som behöver göras för att styra upp fisket och undersöka fiskarnas tillstånd. Många vet inte var och hur fiske får bedrivas. Dessutom är förekomsten av miljögifter i det lokala fiskbeståndet okänt. Sportfiskarna i Malmö erbjuder hjälp och föreslår en utveckling i linje med den som skett i Göteborg.
– Där har Sportfiskarna ett uppdrag att förvalta fisket i hela staden. Men här har frågan om en utredning fastnat på tjänstemannanivå, säger Per Göran Jönsson, från Sportfiskarna Syd.
Gatukontoret ska snart ta ställning till hur man går vidare.

Se ett nyhetsinslag från SVT här.

Hans Hällman

 

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta