Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Mathias Arnham
Stora stenar öring: Stora stenar tycks ge bättre skydd och fler ståndplatser Fotograf: Mats Olsson
Stora stenar gynnar öring!

En vanlig fiskevårdande insats är utplacering av lekgrus. Nu fokuserar Sportfiskarna på att även nyttja stora stenar vid fiskevårdsarbetet. Stora stenar ger mer variationen i vattendragen och större produktiva ytor.
Sportfiskarna i Mälardalen har vid elfiske sett stora fördelar med att använda stora stenar som en del av fiskevårdsarbetet. De stenar som placerats ut i Trosaån har varit oväntat gynnsamma för den vandrande öringen. Rickard Gustafsson var projektledare för insatsen och berättar att öringens täthet hade ökat med upp till sex gånger på flera sträckor. Det fångades dessutom flera andra arter vilket indikerar att konkurrensen mellan arter minskat. Det positiva resultatet har inspirerat till fler insatser. Sportfiskarna har i höst lagt ut hundra ton sten av varierande storlek i Bränningeån i Södertälje.
– Stenen kommer att öka produktionen i ån och det ska bli mycket spännande att följa upp åtgärden med elfiske nästa år, berättar John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarna region Mälardalen.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Robert Westin
Avvecklingen av Mariebergs kraftverk direktsändes. Foto: Älvräddarna.
Nu är Mariebergs kraftverk rivet

Den 1 juli revs Mariebergs kraftverk som låg i Mörrumsån. Händelsen livesändes och mitt under rivningen så sågs laxar vandra förbi i den nyöppnade älvfåran.

För några veckor sedan rapporterade Fiskejournalen att rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrums ån skulle rivas i direktsändning. Människor från hela världen följde avvecklingen av kraftverket med stort intresse genom ett webinar som organisationen Dam Removal Europe organiserade. Bland annat medverkade Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

– Det är själv klart jättebra att denna typ av vandringshinder försvinner så att vi får en ökad biologisk mångfald i Sverige. Jag hoppas att vi kan få se fler avvecklingar av obsoleta vattenkraftverk, tex Hednäs kraftverk i Åbyälven, säger Christer Borg till Fiskejournalen.

Rivningen av kraftverket kom lägligt. Medan rivningen pågick så kunde dom som var på plats se när laxar vandrade uppström, förbi det rivna kraftverket, till nya lekplatser.

– Medan webinariet och rivningen fortgick observerades fler är tio stora laxar som vandrade förbi oss. Flera av dom vägde mer än 10 kg. Detta var otroligt glädjande att se. Det visar att när man river en damm så kommer resultatet snabbt, säger Esa Fahlén, projektledare hos Älvräddarna, till Fiskejournalen.

Nu kan du se hela webinariet och få ta del av rivningen. Man får även höra om hur arbetet med att riva ut kraftverk och dammar i övriga Europa och i USA fortgår.

Du kanske även gillar detta