Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Att vara Sushirestaurang och undvika fisk med rött ljus, kräver kunskap och kreativitet.
Sushirestaurang får Gröna fisken

Restaurangen East West Sushi i Örebro har ökat andelen KRAV-märkt fisk så mycket att de tilldelats priset Gröna fisken av WWF.
Samtidigt har restaurangen aktivt fasat ut de arter som ligger på rött ljus i WWFs fiskguide.
Överfiske och destruktiva odlingsmetoder måste bort från marknaden liksom illegala aktiviteter, menar WWF som anser att marknadsaktörerna kan gå före och kräva hållbart producerade produkter. Därför delar de ut priset Gröna Fisken till företag som tar sitt ansvar.
Fiskejournalen gratulerar East West Sushi till priset och hoppas kunna göra ett besök där snart.

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta