Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Hans Hällman
Havs- och vattenmyndigheten tar krafttag mot det olagliga ålfisket. Och upptäcker att tjuvfiskarnas metoder har ändrats.
Svårare att avslöja tjuvfisket efter ål

Den utsatta ålen tjuvfiskas fortfarande längs den svenska kusten. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten beslagtagit 56 ryssjor bara i Blekinge. Men tjuvfiskarnas metoder har ändrats och fisket bedrivs nu djupare än tidigare. Dessutom göms utrustningen bättre.

Den senaste månaden har Havs- och vattenmyndigheten storsatsat på att avslöja olagligt fiske efter ål, en art som är starkt hotad. 56 ryssjor har hittills beslagtagits i Blekinge och inget tyder på att tjuvfisket har minskat. Däremot har tjuvfiskarnas metoder ändrats, så det nu är svårare att upptäcka den olagliga utrustningen. Ryssjorna göms bättre och läggs ofta djupare. Dessutom misstänker myndigheten att även annan utrustning används för att fånga den utsatta ålen.

”Flöten används inte längre i samma utsträckning”

– Flöten används inte längre i samma utsträckning. Vi har också indikationer på att man använder andra redskap, som grimgarn till exempel, säger Björn Stührenberg på Havs- och vattenmyndigheten, till SVT Blekinge.

Läs mer och se inslaget här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta