Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Robert Westin
Länsstyrelsen nekar Talma samebys krav. Foto: Robert Westin
Talma sameby nekas upplåta jakten och fisket i fjällen

Talma sameby krävde att Länsstyrelsen skulle sluta att sälja jakt- och fiskekort inom deras renbetesområde. Nu har Länsstyrelsen i Norrbotten avvisat deras krav.

Tidigare kunde Fiskejournalen rapportera att Talma sameby krävt att Länsstyrelsen skulle sluta att sälja jakt- och fiskekort inom deras område. I kravet hänvisade samebyn till Girjasdomen. Nu har Länsstyrelsen kommit med ett svar.

Talma sameby i Kiruna nekas rätten till att styra över jakten och fisket inom samebyns renbetesområde. Efter att Girjas sameby vann mot staten i en utdraget och uppmärksamt mål så har nu även Talma sameby krävt att Länsstyrelsen i Norrbotten skall upphöra med att sälja jakt- och fiskekort på samebyns område.

– Vi har beslutat att avvisa deras begäran. Det bottnar i att enligt lagstiftningen ska Länsstyrelserna upplåta jakt och fiske på statens marker ovanför odlingsgränsen, säger länsrådet Johan Antti till SR.

Girjasprocessen handlade om urminneshävd. Talma sameby har inte kunnat uppvisa urminneshävd så därför avvisar Länsstyrelsen i Norrbotten Talma samebys begäran.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta