Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Robert Westin
Ålfisket stoppas under samma period som tidigare år. Foto: Havs- och vattenmyndigheten
Ålfisket i havet stoppas under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden. Förbudsperioden gäller från 1 november 2020 till 31 januari 2021.

Det blir förbjudet att fiska efter ål i svenska kustområden från 1 november till och med 31 januari. Under den perioden är det en stor andel vuxna ålar som passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön. Sedan 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från HaV får fiska ål. Den som ändå råkar fånga en ål måste försiktigt släppa tillbaka den.

– Fiskestoppet innebär att vi fortsätter skydda den akut hotade ålen. Vi inför också åtgärder för att stärka fiskerikontrollen av ålfisket, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.

Bakgrunden till förslaget är att EUs fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål. Varje land ska införa en stopperiod under tre sammanhängande månader. Sverige har valt att införa fiskestoppen från 1 november 2020 till 31 januari 2021, dvs samma period som tidigare år.

Stärkt fiskerikontroll

HaV ser även behov av att stärka fiskerikontrollen. Yrkesfiskare kommer därför att behöva förhandsanmäla sina landningar av ål. De måste också ange positionerna för de sumpar där ålarna förvaras innan landning. Dessa regler träder i kraft redan 1 juni i år.

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Det har lett till att fångsterna i ålfisket reducerats med drygt 80 procent i de svenska kustområdena sedan 2007.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta