Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Det är viktigt att informationen om hur ekoloden stör tumlarna når ekoldosägarna, så att de kan göra något åt det. Bild: Zoe Somebody/CCby2.0
Bakläxa för Skåne – men nu ska fisksatsningar bli av

Skåne når inte sina miljömål – och läget är fortsatt allvarligt. Det konstateras av länsstyrelsen, som anger en minskad budget som en av orsakerna. Nu ska dock efterlängtade satsningar på bland annat fiskevård genomföras.

Inget av de 12 miljökvalitetsmålen som bedöms på regional nivå i Skåne bedöms kunna nås, är länsstyrelsens egen slutsats. Ett av ”sänkena” är det sviktande beståndet av torsk i Östersjön, som innebär både ett försämrat ekosystem och försämrat yrkesfiske. Även det ökande problemet med invasiva arter beskrivs som ett stort potentiellt hot mot den inhemska floran och faunan.

”Under de senaste åren har flera budgetminskningar påverkat planerade naturvårdsinsatser negativt. Till exempel har arbetet med skötsel och restaurering av skyddade områden kraftigt bromsats upp till följd av stora budgetneddragningar 2019. De försämrade ekonomiska resurserna leder till förseningar i arbetet”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Däremot skymtas nu ljuset i tunneln – åtminstone på vissa fronter.

* Tre nya marina Natura 2000-områden har beslutats för tumlare.

* Det har beviljats cirka 100 miljoner kronor till LIFE Connects, ett nytt vattenrestaureringsprojekt. Projektet gör det nu möjligt att återskapa Rönneåns forsar och låta vandringsfisk få tillbaka sina ursprungliga vandringsvägar och lekplatser.

* Eslövs kommun har avslutat en sanering av kvicksilver- och DDT-föroreningar i mark och sediment i och intill Kävlingeån med gott resultat. Saneringen genomfördes i ett område efter den nedlagda bekämpningsmedelsfabriken i Getinge och har inneburit att riskerna för Kävlingeåns vattenmiljö har minskat.

Läs även om Skånes starka havsöringar:

Skånesilver i racerform: ”Kämpade som en Ferrari”

 

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta