Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Nordanstig får riva ut kraftverken i Gnarpsån. Foto: Ur filmen "Många bäckar små".
Bakslag för fiskesatsande kommun – kraftverk blir kvar

Nordanstigs kommun beskrivs som ett nationellt föredöme i arbetet för vandringsfria vattenvägar, och satsar miljoner på ett förbättrat fiske. Nu kommer dock ett bakslag eftersom Vade kraftverk blir kvar, efter ett beslut i Högsta Domstolen.

Nordanstigs kommun har prisats och hyllats för sin satsning på fisketurism och fiskevård, där strategin är att skapa fria vandringsvägar från havet och så långt in i landet som möjligt via Harmångersån och Gnarpsån.

Ett mål har varit att riva ut Vade kraftverk i Harmångersån, och kommunen har varit en motpart när kraftverksägaren ansökt om tillstånd för att driva elproduktion vid det aktuella kraftverket. Nu har beskedet kommit att kommunen förlorar fallet, och att ägaren får fortsätta producera el.

Ola Wigg (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig, meddelar dock att fiskvandringsprojektet fortskrider och ska vara genomfört år 2035.

– Kanske vi kan hjälpas åt att hittat en annan lösning för fiskvandringen. Vi kan hjälpa till att söka bidrag om ägaren tycker att det är intressant, säger Ola Wigg till Hela Hälsingland.

Kraftverksägaren åläggs dock att genomföra flera åtgärder vid kraftverket, enligt miljödomen. Bland annat byta ut gallret vid intaget, skriver Hela Hälsingland.

Läs om fiske i Västernorrland:

Nu trappas äntligen öringfisket upp i Bergeforsen

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Robert Westin
Torsken är en populär sportfisk. Kommer Havs- och vattenmyndighetens förslag att räcka? Foto: Anders Holm
Ytterligare förslag skall hjälpa torsken

Läget för den svenska torsken är allvarligt och så har det varit under en längre period. Nu har Havs- och vattenmyndigheten kommit med ytterligare förslag om hur torsken skall kunna räddas.

Fiskejournalen har vid flertalet tillfällen rapporterat att statusen för torsken i Östersjön är dålig. Det finns ett undantag i utveckling. Det är för torskbeståndet kring Ålandshav.

Även torskbestånden som finns vid Västkusten är hotade. Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu flera olika åtgärder för att hjälpa den svenska torsken på traven.

– Förslagen handlar om att komma till rätta med den mångfald av bakomliggande orsaker, som gör att torsken mår så dåligt. Det handlar både om förslag som kan ge snabba resultat och förslag som kan komma åt underliggande problem så som klimatförändringar och döda havsbottnar, säger statssekreterare Gunvor G Ericson till SVT.

Några av förslagen är skonsammare fiske, åtgärder mot övergödning, minska förekomsten av spöknät och att minska skarv- och sälbeståndet i områden där torsken är svag.

Du kanske även gillar detta