Just nu:
Annons
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige
Del 6: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske. 

Anser ni att sportfiske är en viktig näring? Om ja – vad vill ni göra för att främja den?

CENTERPARTIET

Vi vill förenkla reglerna, bland annat strandskyddet, för att underlätta etablering av verksamheter såsom fisketurism. Besöksnäringen är en viktig jobbskapare på landsbygden. Åtgärder som kan gynna besöksnäringen, lägre kostnader för att starta företag samt anställa är av hög prioritet för oss.

KRISTDEMOKRATERNA

Sportfisket är en viktig fritidssysselsättning som skapar omsättning och arbetstillfällen inom olika näringar, bland annat besöksnäringen. Kristdemokraterna vill främja sportfisket genom goda villkor för besöksnäringen i stort.

LIBERALERNA

Sportfiske är en viktig och betydelsefull näring för företagande och sysselsättning, inte minst på landsbygden. Vi ser flera näringsfrämjande åtgärder: långsiktig hållbar förvaltning av bestånden, öppna nya vandringsvägar, utbyggd infrastruktur, regelförenkling och ett lokalt anpassat strandskydd.

MILJÖPARTIET

Ja, det är en viktig näring och en framtidsnäring. Bland annat har vi i Miljöpartiet sänkt momsen från 25 procent till sex procent på fisketurer och annan ekoturism sedan vi bildade regering. Vi har gjort stora satsningar på turism och vill locka fler till den fantastiska svenska naturen.

MODERATERNA

Sportfiske är en viktig näring. Ett hållbart fiskebestånd är en förutsättning för sportfisket, yrkesfiskarna och en god miljö – och detta har vi prioriterat i arbetet med att utforma den nya europeiska fiskeripolitiken. Vi vill också underlätta för företagande överlag, i städer och på landsbygden.

SOCIALDEMOKRATERNA

Fiskerinäringen som helhet är viktig för Sverige. Regeringen verkar för ett långsiktigt hållbart fiske. Regeringen har tillsatt en utredning om hållbar turism och växande besöksnäring för att se över hur besöksnäringen kan bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna anser att turism generellt är en viktig näring och vi vill höja anslagen för Visit Sweden. Vi vill också satsa mer på fiske och vattenbruk generellt, vilken kan inkludera exempelvis fiskutsättning.

VÄNSTERPARTIET

Det är viktigt för utövarna såväl som för jobb och omsättning av stora ekonomiska resurser. Vi verkar för ett hållbarare yrkesfiske med lägre kvoter, selektivare redskap och förbud mot bottentrålning, vilket gynnar sportfisket. Vi vill ha fler riktade åtgärder för naturturism, där sportfisket ingår.

Läs övriga delar i serien:

Del 1: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 2: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 3: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 4: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 5: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige
I området kring Stavreströmmen lufsar det en björn just nu.
Varning för björn vid känd fiskesträcka

Gimån i Jämtland är en av landets mest populära fiskeälvar. Just nu är det inte bara ivriga flugfiskare som patrullerar längs stranden, utan även en björn.

Det är Övre Gimåns Fiskevårdsområde som skickar ut en varning till både fiskare och andra besökare i området. Det har nämligen påträffats färsk björnspillning efter den gula sträckan i Gimån nedströms Gimårasten, och björnen har även varit uppe vid sjönacken på den västra sidan.

”Var försiktig. För att minska risken för dig/er så lämna absolut ingen mat framme vid vindskydden eller på annat sätt så att björnen får vittring på det. Rapportera till oss om du ser något”, hälsar Övre Gimåns Fiskevårdsområde.

Tillsynsperson den här helgen är Hans Nordin och han nås på 070-380 48 75. Nästa vecka är det Staffan Nilsson som har fisketillsynen, 070–1303844.

Du kanske även gillar detta