Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Greenpeace har länge försökt få Sverige att skriva på havsavtalet, och nu kommer beskedet att de lyckats. Foto: Alexis Rosenfeld/ Greenpeace
Greenpeace ber fiskare att pressa svenska politiker

Klimatkrisen är en havskris. Det konstaterar Greenpeace efter den alarmerande IPCC-rapporten om havens tillstånd. Men trenden går att bryta – om vi bland annat kan få svenska politiker att agera.

Den specialrapport om haven som FN:s klimatpanel IPCC släppte i början av veckan innehåller starka vetenskapliga bevis för att klimatkrisen också är en kris för haven. På Greenpeace hemsida kan du läsa deras egna slutsatser kring rapporten.

En av dem som reagerar men också agerar är Dima Litvinov, havsexpert på Greenpeace i Sverige. Han ber nu om hjälp från svenska fiskare att vända den negativa trenden, för han är övertygad om att det är möjligt.

– Jag får också ont i magen av rapporten. Till viss del är det samma som vi hört förut, att det blir varmare och isen smälter, men det är tydligare om vad som händer med havsmiljön, säger Dima Litvinov till Fiskejournalen.

Däremot är det inte bara hopplöshet som signaleras, utan tvärtom också hopp. Och det är här som sportfiskare och andra svenska medborgare kan göra reell skillnad.

– Det här är inte utanför våra händer, utan det finns konkreta steg för att minska slaget mot den marina miljön. Vi måste sluta släppa ut koldioxid och få ett slut på den skadliga industrialiseringen av havet, och den svenska regeringen måste agera i detta, säger Dima Litvinov.

Han syftar på det stora havsavtal som FN just nu förhandlar om, där målet är att minst 30 procent av haven ska skyddas genom reservat. Det är en marin motsvarighet till Paris-avtalet om klimatet, och förhoppningen är att det blir vändningen på världstrenden.

– Senast förra veckan bjöd Storbritannien in flera länder till samtal om att skydda 30 procent, och flera andra länder kommer att sluta upp. Däremot är Sverige väldigt passivt i den här frågan, liksom Norge och Island, säger Dima Litvinov.

Han berättar att han ställt frågor om havsavtalet till den ansvariga svenska ministern, utrikesministern Ann Linde (S), men att han inte fått önskvärd respons.

– Sverige måste skriva på. Det här avtalet kan bli starkt eller bli svagt, och tyvärr är Sverige passivt. Frågan lämnas över till tjänstemän utan politisk styrning. Jag uppmanar nu alla svenskar som bryr sig om haven att skriva till henne och pressa på om avtalet.

Greenpeace har en kampanj som heter Skydda Haven, och där hittar du ett färdigt brev som alla kan maila till utrikesminister Ann Linde.

– Jag är hoppfull om att Sverige ska skriva på detta storskaliga skydd för haven, och dessutom få våra nordiska grannländer att göra detsamma. Dessutom kan vi uppvakta både våra riksdagsledamöter och lokala politiker, säger Dima Litvinov.

HÄR HITTAR DU BREVET SOM DU KAN SKICKA TILL ANN LINDE!

Läs om det svenska fiskfusket i Fiskejournalen:

Ministrar ställs mot väggen kring fiskfusket – här är kraven

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta