Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Nu satsas det miljarder på landbaserad laxodling i Sotenäs.
Lax på land för miljarder i Sotenäs kommun

Många svenska sportfiskare och vattenvänner efterlyser att odlingsindustrin ska flytta upp på land. Nu lanseras en storsatsning i Sotenäs, där Europas största laxodling på land ska byggas.

Det var under en presskonferens i Kungshamn på torsdagen som Sotenäs kommun meddelade att man ingått en överenskommelse om en ny företagsetablering inom fiskodling. Det handlar alltså om en landbaserad verksamhet, som ska generera cirka 2 000 nya arbetstillfällen. Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M), berättade att det ska produceras 80 000 till 100 000 ton atlantisk lax årligen i en så kallad 24/7-anläggning.

Både politiker och sportfiskare välkomnar initiativet att satsa på landbaserad fiskodling, även om det genast väcktes frågor om var exempelvis fodret ska komma ifrån.

– Utifrån det jag har hört idag är jag dock väldigt glad för de här planerna. Att man planerar en verksamhet i flera steg med både odling, produktion och förädling känns väldigt rätt i tiden. Vi behöver mer lokalt fiske som tär mindre på våra hav och det här är en del av den lösningen när vi samtidigt behöver öka produktionen av inhemsk mat och vår egen självförsörjning, säger Elin Segerlind som är Vänsterpartiets talesperson i fiskefrågor.

Hon konstaterar att nackdelen med fiskodlingar i öppna kassar har varit många.

– Att gå över till landbaserat som dessutom inte skulle få foder baserat på sill från Östersjön, känns lovande. Det visar på den otroliga innovationskraften som finns inom fisket. Det är också roligt att fisket än mer och återigen kommer att vara en stor källa till arbetstillfällen i norra Bohuslän så som det historiskt varit. Det är spännande att se hur traditioner av fiske fortsätter att stärkas upp med nya sätt att bedriva fiske och förädling, säger Elin Segerlind till Fiskejournalen.

Vi återkommer till frågan om hur foderfrågan i den aktuella odlingen ska lösas, när det finns sådana uppgifter.

Läs även om detta grepp:

Nytt grepp: Sätt tillbaka vilda öringen och vinn ett pris

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta