Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Mathias Arnham
En fisk fastar i spökredskapet. Fisken dör och lockar till sig andra fiskar och djur som också dör. En ond cirkel.
Letar spöknät med trollhoppa

Nej, det är ingen saga om spöken och troll. Spökredskap är ett högst verkligt problem och nu har en arbetsgrupp i Stenungsund testat ett verktyg som får upp spökredskapen. Verktyget kallas trollhoppa.
Hummertinor och nät av syntetiska material som tappats bort eller saboterats, sjunker till botten och blir självagnande dödsfällor för redan hotade fisk- och skaldjursbestånd.
8-fjordars projektledare Niclas Åberg har tillsammans med en arbetsgrupp identifierat fem områden där det finns mycket spökredskap på Västkusten. De har med en enkel metod sökt av områdena, genom att köra med en så kallad ”trollhoppa” ovanför bottnen. Trollhoppan liknar ett ankare med spetsar.
– Denna första undersökning visar att spökredskap kan vara ett större problem än vi tidigare trott, säger Niclas Åberg.
– Detta är ett resursslöseri. Spökredskapen slår direkt mot det redan svaga torskbeståndet, men påverkar alla arter.
Niclas Åberg ser två delar i att lösa problemen:
– Först måste vi komma åt de befintliga spökredskapen sedan måste vi börja använda redskap med nedbrytbara nät.
På onsdag denna vecka kommer det i Stenungsund att äga rum en pressinformation om problemet, för att skapa medvetenhet runt frågan.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta