Just nu:
Annons

Nyheter

5 månader sedan Sverige Anders Lundin
Går Torneälvens laxar en ljusare framtid till mötes? Foto: Martin Falklind
Nappar Finland på Sveriges erbjudande om Torneälven?

Sverige har sträckt ut handen till Finland, i hopp om att kunna genomföra ett stort projekt för att återställa gränsälven Torneälven och dess biflöden.

Torneälven har en enorm betydelse för båda sidor gränsen, inte minst när det kommer till sportfiske och annan rekreation. Återställningen av Torneälven skulle innebära bättre förutsättningar för allt liv i vattensystemet samt öka produktionen av fisk och andra vattenlevande organismer, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Våtmarkerna skulle bättre kunna ta upp nederbörd och avsmältning. Samt ge ett högre motstånd mot översvämningar och binda en stor mängd koldioxid.

Och det handlar inte om någon liten insats. Projektet beräknas få en budget på cirka 140 miljoner kronor och kan under barmarksperioden sysselsätta cirka 50 personer.

En förfrågan om samarbete har skickats till finska jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

– Det är förutsättning att få med den finska sidan i projektet. Om inte Finland går med så kan vi inte genomföra projektet, säger Magnus Johansson, projektledare för ReArc.

Nu återstår det att se om Finland nappar på erbjudandet.

Läs även om detta radikala förslag:

Förslaget att dämma upp hela Nordsjön döms ut

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta