Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
Det finns mycket för Älvräddarna att ta tag i. Här en av torrfårorna i Ångermanälven. Foto: Älvräddarna
Nödropet från Rossön: Offra inte Ångermanälven

Reaktionerna kring den nationella planen för vattenkraften i Ångermanälven låter inte vänta på sig. Somliga beskriver den som en blåsning, och nu kommer exempelvis ett nödrop från folk kring Rossön, som vädjar till myndigheterna att inte lämna dem tomhänta.

Fiskejournalen skrev tidigare i höstas om situationen längs Ångermanälven, där det tvärtemot förhoppningarna kan bli väldigt få insatser för vattenmiljön och fisket när den nationella planen för vattenkraften träder i kraft. Det kan du läsa om här!

Nu skriver två fiskevårdsområden kring byn Rossön i nordvästra delen av Ångermanland en vädjan till politiker och myndigheter att genomföra åtgärderna som de hoppats på.

”Vi som arbetat med fiske och fisketurism i bygden sedan 90-talet har sett en ökande tillströmning av främst utländska besökare. Fisketuristerna ger direkta och indirekta arbetstillfällen, de handlar mat i vår matbutik, fiskegrejer mm i sportaffären och järnhandeln. En viktig andel för dessa butikers överlevnad. Till detta ska läggas skatteinkomster”, skriver Rolf Karlsson och Steinar Mårtensson i Rossöns FVOF och Rörströmsälvens FVOF.

De frågar sig hur detta nu påverkas av kommande omprövningar av vattenkraften? De tidigare forsarna är i dag till stora delar torrlagda eller överdämda. Strömlevande arter som öring och harr har minskat och fiskarnas möjlighet att vandra som tidigare har försvunnit, framkommer det i skrivelsen,

”Att avstå från miljöåtgärder i våra älvar till förmån för elproduktion som tex används inom industri eller annat som medför utsläpp av koldioxid kan varken anses bra för lokal miljö eller klimatet. Vi hoppas mot denna bakgrund att kommande omprövningar av vattenkraften resulterar i att Rossön och miljön i kringliggande vattendrag får bättre möjligheter till långsiktig utveckling och överlevnad”.

De anser det vara politikernas ansvar att hitta en rättvis fördelning i Sverige, mellan stad och land. De påtalar också situationen att vattenkraftens vinster oftast hamnar någon helt annanstans än i den lokala miljön.

Läs även om detta:

Fiskvägar får tummen ned: ”Win-win att riva ut i stället”

 

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta