Just nu:
Annons
Annons

Nyheter

3 månader sedan Sverige
Projekt skyddar Vänerngäddor – även tävlingar ses över

Vänern är stor – men så även trycket på den. Framför allt har intresset för gäddfiske ökat explosionsartat, och frågan är om det kan fortsätta i samma takt? Det vill projektet HåV, Hållbar fisketurism i Vänern, få svar på.

Projektet Hållbar fisketurism i Vänern står i startgroparna med en rad utmaningar framför sig, men också flera målsättningar. Det är ekologen Simon Jonsson, tidigare verksam inom Sportfiskarna, som anställts som projektledare och fått uppdraget att navigera framåt med Vänerns bästa för ögonen.

Bakgrunden är att det måste skapas en hållbar förvaltning av Vänern, så att det ökade trycket från fisket inte skadar bestånden. Det ska göras analyser och tas fram handlingsplaner, där Vänerns alla arter omfattas. Extra fokus ligger på gäddan, som står i centrum för många sportfiskares intresse.

Frågan är hur Vänerns gäddor egentligen mår?

– De studier som SLU gjort visar på ett välmående bestånd. Men däremot finns det orosmoln med vattenreglering och ökat fisketryck, och det kommer vi i projektet att titta närmare på, säger Simon Jonsson till Fiskejournalen.

De kommer även att väga in hur fisketävlingar påverkar bestånden. Just den frågan har aktualiserats i samband med fisketävlingen Predator Tour, som avgörs 16–18 april under gäddans lekperiod på Vänern. Även om gäddorna släpps tillbaka så menar vissa att det är oetiskt att tävlingsfiska på lekande bestånd.

Vilken uppfattning har du i frågan?

– Jag är inte rätt person att uttala mig kring den aktuella tävlingen, men tävlingarna har ökat generellt, och flera av dem ligger under våren kring lektid. Vi måste titta brett på hur gäddfisket kan förändras för att gynna bestånden, och där ingår såklart även tävlingar. Vi vill inom projektet jobba proaktivt för ett fortsatt bra sportfiske och sportfisketurism även i framtiden, både för gädda och för andra arter.

Projektet HåV ägs och finansieras av Leader – Fiskeområde Vänern, och planeras pågå under knappt två år. Förutom en handlingsplan med riktlinjer för hållbart sportfiske, så ska det tas fram koncept med hållbara fiskeupplevelser i samverkan med entreprenörer.

Ni kan själva följa händelseutvecklingen här på deras Facebook-sida.

Läs även om gäddorna på Gotland:

Nödbromsen drogs på Gotland – men har det gett resultat?

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige
I området kring Stavreströmmen lufsar det en björn just nu.
Varning för björn vid känd fiskesträcka

Gimån i Jämtland är en av landets mest populära fiskeälvar. Just nu är det inte bara ivriga flugfiskare som patrullerar längs stranden, utan även en björn.

Det är Övre Gimåns Fiskevårdsområde som skickar ut en varning till både fiskare och andra besökare i området. Det har nämligen påträffats färsk björnspillning efter den gula sträckan i Gimån nedströms Gimårasten, och björnen har även varit uppe vid sjönacken på den västra sidan.

”Var försiktig. För att minska risken för dig/er så lämna absolut ingen mat framme vid vindskydden eller på annat sätt så att björnen får vittring på det. Rapportera till oss om du ser något”, hälsar Övre Gimåns Fiskevårdsområde.

Tillsynsperson den här helgen är Hans Nordin och han nås på 070-380 48 75. Nästa vecka är det Staffan Nilsson som har fisketillsynen, 070–1303844.

Du kanske även gillar detta